User Tools

Site Tools


1.2locuriledemuncaalevuiitorului

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
1.2locuriledemuncaalevuiitorului [2017/07/16 06:38]
razvan.bologa
1.2locuriledemuncaalevuiitorului [2017/07/16 06:39] (current)
razvan.bologa
Line 17: Line 17:
 Raportul introduce conceptul de ,,A Patra Revoluție Industrială”,​ care este văzută ca un echivalent al societății informaționale. Modificările tehnologice intervenite în comenii precum informatică,​ nanotehnologiile,​ genetică, primarea tridimensională și altele reprezintă în opinia autorilor raportului drept importanți factori de schimbare a pieței muncii. Conform raportului, cele mai căutate job-uri din zua de astăzi nici nu existau în urmă cu 10 sau chiar  5 ani (World Economic Forum, 2016). ​ Raportul introduce conceptul de ,,A Patra Revoluție Industrială”,​ care este văzută ca un echivalent al societății informaționale. Modificările tehnologice intervenite în comenii precum informatică,​ nanotehnologiile,​ genetică, primarea tridimensională și altele reprezintă în opinia autorilor raportului drept importanți factori de schimbare a pieței muncii. Conform raportului, cele mai căutate job-uri din zua de astăzi nici nu existau în urmă cu 10 sau chiar  5 ani (World Economic Forum, 2016). ​
  
-Principalii factori producători de schimbare (drivers of change) vor fi: cloud computing, tehnologii mobile, tehnologii big data, noi forme de energie, ​ Internet of Things, crownsourcing,​ share economy, peer-to-peer platforms, robotica avansată, transport autonom, inteligența artificială,​ machine learning, imprimare 3D, producție avansată, materiale avansate și biotehnologie ​ (World Economic Forum, 2016).+Principalii factori producători de schimbare (drivers of change) ​in ceea ce priveste locurile de munca vor fi: cloud computing, tehnologii mobile, tehnologii big data, noi forme de energie, ​ Internet of Things, crownsourcing,​ share economy, peer-to-peer platforms, robotica avansată, transport autonom, inteligența artificială,​ machine learning, imprimare 3D, producție avansată, materiale avansate și biotehnologie ​ (World Economic Forum, 2016).
 O parte din aceste domenii vor fi studiate și în cadrul lucarii de față. Ele reprizintă obiectul următoarelor capitole. Prin parcurgere acestei lucrări, studenții vor putea să dobândească cunoștințe despre domeniile care vor influența semnificativ piața muncii de mâine.  ​ O parte din aceste domenii vor fi studiate și în cadrul lucarii de față. Ele reprizintă obiectul următoarelor capitole. Prin parcurgere acestei lucrări, studenții vor putea să dobândească cunoștințe despre domeniile care vor influența semnificativ piața muncii de mâine.  ​
  
1.2locuriledemuncaalevuiitorului.txt · Last modified: 2017/07/16 06:39 by razvan.bologa