User Tools

Site Tools


1.3priviredeansamblu

Privire de ansamblu asupra informaticii

Termenul de informatica este adesea folosit in limbajul uzual si uneori cu semnificatii nu tocmai precise. Credem ca este important sa clarificam semnificatia exacta a termenului de informatica si a conceptelor adiacente precum: tehnologia informatiei, calculatoare, computing, algoritmi, date, informatii, cunostinte, limbaje de programre, structuri de date, comunicatii si abstractizare. Prezenta sectiune este dedicata discutarii in detaliu si cu precizie a acestor concepte. Ele sunt importante deoarece anul acesta s-a introdus programarea calculatoarelor ca element obligatoriu in cadrul ciclului gimnazial din Romania.

In limba engleza termenul computing este folosit pentru a denumi orice activitate care foloseste calculatoare sau creaza calculatoare. Nu exista o traducere exacta a acestuia in limba romana unde adesea este folosita varianta englezeasca(spre ex. cloud computing). Este insa o eroare sa facem confuzie intre computing si informatica.

Informatica este o disciplina numita in limba engleza computer science(stiinta calculatoarelor). Prin computing se intelege un camp de activitati care pot fi bazate atat pe informatica(in sens de disciplina numita in engleza computer science) insa pot proveni si din tehnologia informatiei, ingineria sistemelor hardware sau ingineria sistemelor software. O traducere corecta a termenului computing ar putea fi activitati computationale, insa este rar utilizata in limbaj curent.

Informatica nu trebuie confundata cu tehnologia informatiei(denumita si tehnologia informatiei si comunicatiilor). Cele doua concepte pot parea asemanatoare insa intre ele exista diferente majore.

Prin informatica se intelege stiinta care studiaza principiile teoretice si modalitatile practice de utilizare si proiectare a calculatorelor. Informatica este o abordare stiintifica a activitatilor computationale si din punct de vedere educational reprezinta o disciplina.

Prin tehnologia informatiei intelegem tehnologia necesara pentru prelucrarea informatiei cu ajutorul calculatoarelor si mijloacelor electronice. Tehnologia informatiei cuprinde elemente hardware si software care prelucreaza intr-un fel sau altul date, informatii sau cunostinte. Din punct de vedere educational tehnologia informatiei reprezinta un obiect de studiu(chiar daca se foloseste si termenul de disciplina).

Informatica include in principal algoritmi, structuri de date, logica matematica, arhitectura de sistem, limbaje de programare, compilatoare, inteligenta artificiala, ecosisteme software, obiecte, clase, metode, variabile, protocoale de comunicatie si multe altele. Tehnologia informatiei insemana folosirea componentelor calculatorului, a imprimantelor, a scannerelor, lucrul cu fisiere si directoare. La acestea se adauga folosirea unor editoare de text, programe de calcul tabelar, editoare de site-uri web, platforme de blogging, programe de contabilitate si altele asemenea.

Din punct de vedere educational, principala deosebire dintre cele doua este ca informatica educa elevii ca sa fie autori de instrumente computationale(spre exemplu aplicatii software) in timp ce tehnologia informatiei educa elevii sa fie utilizatori de tehnologii informatice(hardware si software).

Scopul predarii informaticii in scoli este acela de a oferi elevilor un mod de a vedea lumea adecvat activitatilor computationale pe care le vor exercit

1.3priviredeansamblu.txt · Last modified: 2017/07/18 08:43 by razvan.bologa