User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/01/26 07:23]
marinescu.felicia
start [2019/01/26 09:59] (current)
andrei.toma old revision restored (2018/01/29 09:25)
Line 1: Line 1:
-====== ​Marinescu Felicia ​====== + 
-{{:​wiki:​contrib:​Marinescu-Felicia.pdf |}}+====== ​Ghid pentru profesorii de clasa a V-a ====== 
 +---- 
 + 
 +====== Suport de curs ====== 
 + 
 + 
 +==== Elemente introductive - profesiile zilei de mâine ==== 
 +  * [[1.1apatrarevolutieindustraiala|Informatica in contextul celei de-a patra revolutii industriale]] ​  
 +  * [[1.2locuriledemuncaaleviitorului|Locurile de munca ale viitorului – nevoia de a educa programatori]] 
 +  * [[1.3priviredeansamblu|Privire de ansamblu asupra informaticii]] ​  
 +  * [[1.4constructivismsiconstructionism|Constructivism și constructionism]] 
 +  * [[1.5elementedesecuritatecibernetica|Elemente de securitate cibernetică pentru copii]] 
 + 
 +==== Sisteme de calcul ==== 
 +  * {{ :2.1.norme_de_ergonomie_si_de_siguranta._notiuni_de_securitate_cibernetica.pdf |Norme de ergonomie și de siguranță. Noțiuni de securitate cibernetică}} 
 +  * {{ :​2.2.tipuri_de_sisteme_de_calcul_si_de_comunicatii.pdf |Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații}} 
 +  * {{ :​2.3.elemente_de_arhitectura_a_unui_sistem_de_calcul.pdf |Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul}} 
 +  * {{ :​2.4.tipuri_de_dispozitive_de_intrare_de_iesire_de_intrare-iesire_de_stocare_a_datelor.pdf |Tipuri de dispozitive:​ de intrare, de ieșire, de intrare-ieșire,​ de stocare a datelor}} 
 + 
 +==== Sisteme de operare ==== 
 +  * {{ :​3.1.rolul_unui_sistem_de_operare.pdf |Rolul unui sistem de operare}} 
 +  * {{ :​3.2.elemente_de_interfata_ale_unui_sistem_de_operare.pdf |Elemente de interfață ale unui sistem de operare}} 
 +  * {{ :​3.3.organizarea_datelor.pdf |Organizarea datelor}} 
 +  * {{ :​3.4.operatii_cu_fisiere_si_directoare.pdf |Operații cu fișiere și directoare}} 
 + 
 + 
 +==== Internet ==== 
 +  * {{ :​4.1.servicii_ale_retelei_internet.pdf |Servicii ale rețelei Internet}} 
 +  * {{ :​4.2.serviciul_world_wide_web.pdf |Serviciul World Wide Web}} 
 +  * {{ :​4.3.drepturi_de_autor.pdf |Drepturi de autor}} 
 +  * {{ :​4.4.siguranta_pe_internet.pdf |Siguranța pe Internet}} 
 +==== Editoare grafice1 ==== 
 +  * {{ :​3.5.editor_grafic.pdf |Editor grafic}} 
 + 
 + 
 +==== Editoare grafice2 ==== 
 +  * {{ :​3.5.editor_grafic.pdf |Editor grafic}} 
 + 
 +==== Algoritmi ==== 
 +  * {{ :​5.1.notiunea_de_algoritm.pdf |Noțiunea de algoritm}} 
 +  * {{ :​5.2.proprietati_ale_algoritmilor.pdf |Proprietăți ale algoritmilor}} 
 +  * {{ :​5.3.clasificarea_datelor_cu_care_lucreaza_algoritmii.pdf |Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii}} 
 +  * {{ :​5.4.constante_si_variabile.pdf |Constante și variabile}} 
 +  * {{ :​5.5.expresii.pdf |Expresii}} 
 +  * {{ :​5.6.structura_secventiala.pdf |Structura secvenţială}} 
 +  * {{ :​5.7.structura_alternativa.pdf |Structura alternativă}} 
 +  * {{ :​5.8.medii_grafice_interactive.pdf |Medii grafice interactive}} 
 +  * {{ :​5.9.modalitati_de_reprezentare_a_structurilor_secventiale_si_alternative_prin_blocuri_grafice.pdf |Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice}} 
 + 
 +==== Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC la gimnaziu - clasa V-a ==== 
 +  * {{ :​6.1.organizarea_pe_ani_de_studiu_a_disciplinei_informatica_si_tic_la_gimnaziu.pdf |Organizarea pe ani de studiu a disciplinei Informatica si TIC la gimnaziu}} 
 +  * {{ :​6.2.programa_scolara_reper_obligatoriu_pentru.pdf |Programa şcolară reper obligatoriu pentru un demers flexibil}} 
 +  * {{ :​6.3.aplicarea_programelor_scolare.pdf |Aplicarea programelor şcolare}} 
 +  * {{ :​6.4.proiectarea_demersului_didactic.pdf |Proiectarea demersului didactic}} 
 +     - {{ :​6.4.1.lectura_personalizata_a_programelor_scolare.pdf |Lectura personalizată a programelor şcolare}} 
 +     - {{ :​6.4.2.planificarea_calendaristica.pdf |Planificarea calendaristice}} 
 +     - {{ :​6.4.3.proiectarea_unei_unitati_de_invatare.pdf |Proiectarea unei unităţi de învăţare}} 
 +     - {{ :​6.4.4.proiectarea_lectiei.pdf |Proiectarea lecției}} 
 +     - {{ :​6.4.5.proiectarea_activitatii_de_evaluare.pdf |Proiectarea activităţii de evaluare(tipuri de itemi, metode complementare de evaluare etc.)}}  
 + 
 +---- 
 + 
 +====== Lucrul cu elevii la clasa ====== 
 + 
 + 
 + 
 +=== Unități de învățare === 
 +TIC (16 ore) 
 + 
 +Sisteme de calcul (BR) 
 +   
 +*{{wiki: 2.sisteme_de_operare-unitatea_de_invatare.doc | Sisteme de operare (AB)}} 
 + 
 +Internet (HD) 
 +   
 +Editoare grafice (IS) 
 + 
 +INFORMATICA (16 ore) 
 + 
 +Algoritmi (PH) 
 +   
 +===Recapitulare (3 ore) === 
 + 
 + 
 +=== Continuturi ​ === 
 +  *   ​Sisteme de calcul 
 +      - Norme de ergonomie și de siguranță. Noțiuni de securitate cibernetică (SM):  [[wiki:​sinteza_teorie.1.0|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.1.0|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.1.0|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.1.0|Aplicații]] 
 +      - Tipuri de sisteme de calcul și comunicații (BR + MH): [[sc2|Sinteza teoriei]], {{ :​t1_evolutia_calculatoarelor.pdf |Fișa de evaluare}}, {{ :​tema1_rezolvata.doc |Fisa rezolvata}},​ [[wiki:​tema1.1|Aplicații]]  
 +      - Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul (SB):  
 +        * [[wiki:​sinteza_teorie.1.2|Sinteza teoriei]],​ 
 +        * [[wiki:fisa de lucru.1.2|Fișa de lucru]], [[wiki:​rezolvare_fisa.1.2|Rezolvarea fișei de lucru]] 
 +        * [[https://​youtu.be/​HEjPop-aK_w|Film:​ Structura unui sistem de calcul]] 
 +      - Tipuri de dispozitive:​ de intrare, de ieșire, de intrare-ieșire,​ de stocare a datelor (AR): [[wiki:​sinteza_teorie.1.3|Sinteza teoriei]], {{ :Tipuri de dispozitive - Fisa de evaluare.docx |Fișa de evaluare}}, {{ :Tipuri de dispozitive - Fisa de evaluare rezolvata.docx |Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.1.3|Aplicații]] 
 +  *   ​Sisteme de operare  
 +      - Rolul unui sistem de operare (CT): [[wiki:​sinteza_teorie.2.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.1|Aplicații]] 
 +      - Elemente de interfață ale unui sistem de operare (BN): [[wiki:​sinteza_teorie.2.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.2|Aplicații]] 
 +      - Organizarea datelor (TR + VS): [[wiki:​sinteza_teorie.2.3|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.3|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.3|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.3|Aplicații]] 
 +      - Operații cu fișiere și directoare (AB + DB): [[wiki:​sinteza_teorie.2.4|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.4|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.4|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.4|Aplicații]] 
 +  *   ​Internet 
 +      - Servicii ale rețelei Internet (HD, BT-George): [[wiki:​sinteza_teorie.3.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.3.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.3.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.3.1|Aplicații]] 
 +      - Serviciul World Wide Web (MS): [[wiki:​sinteza_teorie.3.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.3.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.3.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​tema1.8|Aplicații]] 
 +      - Drepturi de autor (BZ + TL): [[wiki:​sinteza_teorie.3.3|Sinteza teoriei]], {{wiki:​fisa_evaluare_drepturi_de_autor.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​rezolvare_fisa_evaluare_drepturi_de_autor.docx|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.3.3|Aplicații]] 
 +      - Siguranța pe Internet (VL): [[wiki:​sinteza_teorie.3.4|Sinteza teoriei]], {{wiki:​siguranta_internet.docx |Sinteza teorie }}, {{wiki:​si_fe.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​si_fer.docx|Fișa rezolvată}},​ {{wiki:​aplicatii.docx|Aplicații}} 
 +  *   ​Editoare grafice ​   
 +      - Editor grafic - I (VN): {{wiki:​grafica:​graficav.pdf|Sinteza teoriei}}, {{wiki:​grafica:​drawmoprea1.pdf|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​grafica:​drawrezmoprea.pdf|Fișa rezolvată}},​ {{wiki:​grafica:​aplicatii_moprea1.pdf|Aplicații}} 
 +      - Editor grafic - II (DJ + TM): {{ :​wiki:​paint_lectii.docx |Sinteza teoriei}}, {{wiki:​Paint_fisa1.docx|Fișa de evaluare}}, {{ :​wiki:​paint_fisa_rezolvata1.pdf |Fișa rezolvată}},​ {{ :​wiki:​aplicatii1_paint.pdf |Aplicații}} 
 +      - Editor grafic - III (OT + TM): [[wiki:​sinteza_teorie.5.3|Sinteza teoriei]], {{wiki:​grafica:​fisa de_evaluare 1 paint-update.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​grafica:​rezolvare fisa 1-update.docx.docx |Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.5.3|Aplicații]] ​      
 +      - Editor grafic - IV (IS): *{{wiki: paint_lectii_3.pdf| Sinteza teoriei}}, *{{wiki: Fisa_de_evaluare_angry_birds.pdf| Fișa de evaluare}}, *{{wiki: Fisa_de_evaluare_rezolvata_angry_birds.pdf| Fișa rezolvată}},​ *{{wiki: fisa_activitate_paint_3.pdf| Aplicaţii}} 
 +  *   ​Algoritmi  
 +      - Noțiunea de algoritm (CJ): [[wiki:​sinteza_teorie.4.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.1|Fișa de evaluare]] , [[wiki:​fisa_rezolvata.4.1|Fișa rezolvată]] , [[wiki:​aplicatii.4.1|Aplicații]] 
 +      - Proprietăți ale algoritmilor (BH):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.2|Aplicații]] 
 +      - Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii (IL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.3|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.3|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.3|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.3|Aplicații]] 
 +      - Constante și variabile (MM):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.4|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.4|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.4|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.4|Aplicații]] 
 +      - Expresii (BV):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.5|Sinteza teoriei]], {{:​fisa_expresii.docx|Fișa de evaluare}}, {{:​rezolvare_fisa_expresii.docx|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.4.5|Aplicații]] 
 +      - Structura secvenţială (IL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.6|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.6|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.6|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.6|Aplicații]] 
 +      - Structura alternativă - I (CL + GL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.7|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.7|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.7|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.7|Aplicații]] 
 +      - Structura alternativă - II (GL + SJ): [[wiki:​sinteza_teorie.4.8|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.8|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.8|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.8|Aplicații]] 
 +      - Medii grafice interactive - I (PH + SV): [[wiki:​sinteza_teorie.4.9|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.9|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.9|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.9|Aplicații]] 
 +      - Medii grafice interactive - II (PH + SV): [[wiki:​sinteza_teorie.4.10|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.10|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.10|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.10|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - I (BC, NT, BT-Lili): {{wiki:​algoritmi:​structura_liniară.pdf|Sinteza teoriei}}, [[wiki:​algoritmi:​fisa_evaluare.11.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​algoritmi:​fisa_rezolvata.11.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​algoritmi:​aplicatii.11.1|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - II (BC, NT, BT-Lili): [[wiki:​sinteza_teorie.4.12|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.12|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.12|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​algoritmi:​aplicatii.12.1|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - III (BC, NT, BT-Lili): [[wiki:​sinteza_teorie.4.13|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.13|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.13|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.13|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - IV (AG + Buc): {{:​sinteza_teoriei2.docx|Sinteza teoriei}}, {{:​fişa_de_evaluare2.doc|Fișa de evaluare}},​{{:​rezolvarea_fisa_de_evaluare2.doc|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.4.14|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - V (AG + Buc): {{ :​wiki:​grafica:​expresii_prin_blocuri_grafice.pdf |Sinteza teoriei-Expresii}} ​ [[wiki:​sinteza_teorie.4.15|Sinteza teoriei-Structura secvenţială]],​ [[wiki:​fisa_evaluare.4.15|Fișa de evaluare-structura secvenţială]], ​  ​[[wiki:​fisa_rezolvata.4.15|Fișa rezolvată-structura secvenţială]],​ [[wiki:​aplicatii.4.15| Aplicații]]{{ ::​fisa_1.pdf | fisa expresii}} ​ {{ ::​expresii_rezolvari.pdf | Rezolvări fişa expresii}}  
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - VI (AG + Buc): [[wiki:​sinteza_teorie.4.16|Sinteza teoriei-Structura alternativă]],​ [[wiki:​fisa_evaluare.4.16|Fișa de evaluare-structura alternativă]],​ [[wiki:​fisa_rezolvata.4.16|Fișa rezolvată-structura alternativă]],​ [[wiki:​aplicatii.4.16|Aplicații-structura alternativă]] 
 +  *   ​Recapitulare / Evaluare 
 +        - Recapitulare 1 (CS): {{ :​cs_fisa_de_lucru_recapitulare.pdf |Fișa de recapitulare}},​ [[wiki:Fisa de evaluare|Fișa de evaluare]], [[wiki:Fisa rezolvata|Fișa rezolvată]] 
 +        - Recapitulare 2 (CV): [[Sugestii privind recapitularea / evaluarea]] 
 +        - Recapitulare 3 (GJ): {{ :​wiki:​sugestii_privind_evaluare_gj.docx | Sugestii privind recapitularea / evaluarea }} 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +====== Comunitatea profesorilor ====== 
 + 
 +[[wiki:​contrib|CONTRIBUTII PROFESORI]] 
 + 
 +[[wiki:contrib#​ALBA ​Seria 1|Alba]] [[wiki:​contrib#​ARAD - Seria 1|Arad]] [[wiki:​contrib#​ARGES - Seria 1|Arges]] [[wiki:​contrib#​BACAU - Seria 1|Bacau]] [[wiki:​contrib#​BIHOR - Seria 1|Bihor]] ​ [[wiki:​contrib#​BISTRITA NASAUD - Seria 1| Bistrita Nasaud]] [[wiki:​contrib#​BOTOSANI - Seria 1| Botosani]] [[wiki:​contrib#​BRAILA - Seria 1|Braila]] [[wiki:​contrib#​BRASOV - Seria 1|Brasov]] ​ [[wiki:​contrib#​BUCURESTI - Seria 1|Bucuresti]] [[wiki:​contrib#​BUZAU - Seria 1|Buzau]] [[wiki:​contrib#​CALARASI - Seria 1|Calarasi]] [[wiki:​contrib#​CARAS SEVERIN - Seria 1| Caras Severin]] [[wiki:​contrib#​CLUJ - Seria 1|Cluj]] ​ [[wiki:​contrib#​CONSTANTA - Seria 1|Constanta]] [[wiki:​contrib#​COVASNA - Seria 1|Covasna]] ​ [[wiki:​contrib#​DAMBOVITA - Seria 1| Dambovita]] [[wiki:​contrib#​DOLJ - Seria 1| Dolj]] ​ [[wiki:​contrib#​GALATI - Seria 1| Galati]][[wiki:​contrib#​GIURGIU - Seria 1| Giurgiu]] [[wiki:​contrib#​GORJ - Seria 1| Gorj]] ​ [[wiki:​contrib#​HARGHITA - Seria 1| Harghita]] [[wiki:​contrib#​HUNEDOARA - Seria 1| Hunedoara]] [[wiki:​contrib#​IALOMITA - Seria 1|Ialomita]] [[wiki:​contrib#​IASI - Seria 1|Iasi]] ​ [[wiki:​contrib#​ILFOV - Seria 1|Ilfov]] ​ [[wiki:​contrib#​MARAMURES - Seria 1|Maramures]] ​ [[wiki:​contrib#​MEHEDINTI - Seria 1|Mehedinti]] [[wiki:​contrib#​MURES - Seria 1| Mures]] [[wiki:​contrib#​NEAMT - Seria 1| Neamt]] [[wiki:​contrib#​OLT - Seria 1| Olt]]  [[wiki:​contrib#​PRAHOVA - Seria 1|Prahova]] [[wiki:​contrib#​SALAJ - Seria 1|Salaj]] [[wiki:​contrib#​SATU MARE - Seria 1|Satu Mare]] [[wiki:​contrib#​SIBIU - Seria 1|Sibiu]] [[wiki:​contrib#​SUCEAVA - Seria 1|Suceava]] [[wiki:​contrib#​TELEORMAN - Seria 1|Teleorman]] [[wiki:​contrib#​TIMIS - Seria 1|Timis]] [[wiki:​contrib#​TULCEA - Seria 1|Tulcea]] [[wiki:​contrib#​VALCEA - Seria 1|Valcea]] [[wiki:​contrib#​VASLUI - Seria 1|Vaslui]] [[wiki:​contrib#​VRANCEA - Seria 1| Vrancea]] 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +====== Resurse utile ====== 
 + 
 + 
 + 
 +Scratch [[https://​scratch.mit.edu/​download|Versiune offline]] ​   
 +[[https://​scratch.mit.edu/​projects/​editor/​|Versiune online]] [[https://​day.scratch.mit.edu/​|Ziua Scratch]] 
 + 
 +Suport Scratch - [[https://​scratch.mit.edu/​tips|Tutoriale oficiale]] [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSR0dmc3IwZjJyNUk/​view |Resurse si lectii ADFABER]][[ https://​www.cs-first.com|CS First - Activități tematice Google]] 
 + 
 +KompoZer [[http://​www.kompozer.net/​download.php|KompoZer versiune 0.8]] (web authoring system) 
 + 
 +GIMP [[https://​www.gimp.org/​downloads/​|GIMP versiune 2.8]] [[https://​www.gimp.org/​tutorials/​|Tutoriale]] 
 + 
 +Alice 3 - [[http://​www.alice.org/​|Site oficial]] [[ https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSRjRUWjlHdjdSbXM/​view?​usp=sharing | Resurse si Lectii ADFABER ]] 
 + 
 +Code Studio - [[ http://​code.org|Platforma]] [[https://​support.code.org/​hc/​en-us|Suport oficial]] [[ https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSbVhpeEZiRDFNTHc/​view?​usp=sharing | Resurse ADFABER ]] 
 + 
 + 
 +Hour of Code - [[ https://​ro.code.org/​learn| Platforma]] [[https://​ro.code.org/​about/​resources|Resurse pentru profesori]] 
 + 
 + 
 +**Resurse Microsoft pentru Educație**  
 +     
 +    *Prezentările din cadrul sesiunii de formare [[ https://​1drv.ms/​f/​s!AnBN1ym3ZWtCkNBKNyI0p3UW_WljUw | Minecraft: Education Edition, Office 365, Creative Coding Through Games and Apps, Microsoft Educators Community]] 
 + 
 +   ​*Obține Office 365 Education pentru elevi si profesori [[ https://​signup.microsoft.com/​Signup?​OfferId=03ee83a5-5cb4-4545-aca9-33ead43f222a,​d764709a-7763-45ef-a2a8-db5b8b6ae704&​DL=ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY | EN ]] / [[ https://​signup.microsoft.com/​Signup?​OfferId=03ee83a5-5cb4-4545-aca9-33ead43f222a,​d764709a-7763-45ef-a2a8-db5b8b6ae704&​DL=ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY&​culture=ro-RO&​country=RO| RO ]]  
 + 
 +    *Kit-ul de Office [[ http://​www.microsoft.com/​romania/​365| Dacă școala/​liceul deține o subscripție de Office 365 ProPlus, iată cum puteți descărca, instala și activa kit-ul de Office pentru elevi și profesori, inclusiv pe dispozitivele (PC, telefon, tabletă etc) personale ]] 
 +      
 +  * Accesează [[ https://​education.microsoft.com/​ | Microsoft Educators Community]]  
 + 
 + 
 +     
 +G Suite for Education - [[ https://​goo.gl/​3pwwoP | Ghid activare ]][[ https://​www.eduapps.ro/​aplicatii-educatie/​g-suite-for-education?​ref=informaticainscoli.ro | Prezentare generală ]][[ https://​www.eduapps.ro/​aplicatii-educatie/​classroom?​ref=informaticainscoli.ro | Google Classroom ]][[ https://​www.eduapps.ro/​resurse-educationale?​ref=informaticainscoli.ro | Resurse educaționale ]] 
 + 
 +Simulari ECDL {{ :​programa_image_editing_2.0.pdf|Programa analitica Image Editing}} 
 +{{ :​programa_web_editing_2.0.pdf|Programa analitica Web Editing}} 
 +{{ :​programa_it_security_1.0.pdf|Programa analitica IT Security}} 
 +{{ :​specificatii_tehnice_testare_automata_ecdl.pdf|Specificatii tehnice pentru sustinere simulari ECDL}} 
 +{{ :​manual_de_sustinere_simulari_automate_ecdl.pdf|Manual de sustinere simulari ECDL}} 
 +{{ :​simulari_ecdl_pentru_profesori_20.07.2017f.pdf|Lista useri pentru simulari ECDL}} 
 + 
 +=== Exemple din alte țări și de la nivelul Uniunii Europene === 
 +[[https://​www.computingatschool.org.uk/​data/​uploads/​ComputingCurric.pdf| United Kingdom ]] 
 +[[http://​www.digikomp.at/​ | Austria ]] 
 +[[http://​fcl.eun.org/​documents/​10180/​14689/​Computing+our+future_final.pdf/​746e36b1-e1a6-4bf1-8105-ea27c0d2bbe0 | EU Report]] 
 + 
 + 
 +=== Sintaxa paginilor wiki === 
 +[[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax| Versiune în limba engleză]] 
 + 
 + 
 +====== Despre proiect ====== 
 + 
 + 
 +informaticainscoli.ro este administrat de inspectorul general Nusa DUMITRIU-LUPAN.  
 + 
 +Proiectul a fost initiat pro-bono de catre cadre didactice de la ASE Bucuresti(Razvan BOLOGA, Andrei TOMA, Catalin BOJA si Claudiu VINTE) si Politehnica Bucuresti(Razvan RUGHINIS si Radu Costin PETEAN) si multi alti voluntari dedicati, a caror lista se va regasi in pagina Credite.  
 + 
 +Suportul de curs a fost oferit de doamna Nusa DUMITRIU-LUPAN(Ministerul Educatiei Nationale) si doamna Cristina ANTON(CCD Braila).  
 + 
 +Finantarea proiectului este asigurata de  [[http://​www.cyberknowledgeclub.org|Asociatia Clubul Informaticii Economice-CyberKnowledgeClub]] 
 + 
 +Continutul acestui site este public si gratuit disponibil sub licenta ​ [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​legalcode| Creative Commons Attribution 4.0 International Public License CC BY 4.0]] 
  
start.1548487382.txt.gz · Last modified: 2019/01/26 07:23 by marinescu.felicia