User Tools

Site Tools


wiki:algoritmi:fisa_rezolvata.11.1
 1. Răspundeți la următoarele întrebări:
  1. La ce este utilă structura alternativă? La reprezentarea unei decizii într-un algoritm
  2. Pot fi executate ambele ramuri ale unei structuri alternative în același timp? Nu
  3. Ce rol are operatorul logic “și”? Combină două condiții. Dacă și numai dacă ambele condiții sunt adevărate, atunci rezultatul lui “și” va fi adevărat
  4. Ce asemănare poate fi găsită între străzile unei localități și structurile secvențială și alternativă? Străzile pot continua dintr-una într-alta, se pot lărgi, îngusta, schimba numele, iar în cazul intersecțiilor ne pun în situația de face alegeri cu privire la direcția de mers
 2. Dacă Iona are un frate și Ioana este clasa a V-a care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:
  1. Ana nu are un frate Fals
  2. Ana nu are un frate și este în clasa V-a Fals
  3. Ana are un frate și este în clasa VI-a Fals
  4. Ana are un frate și este în clasa V-a Adevărat
 3. Scrieți o structură alternativă pentru decizia asupra:
  1. trecerea străzii în siguranță Dacă lumina semaforului este verde atunci treci, altfel așteaptă
  2. verificarea faptului că apa dintrun vas fierbe Dacă apa din vas face bulbuci la suprafață și apar aburi apa fierbe, altfel mai așteptăm
  3. verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui cifră este 0 sau 5) Dacă numărul se termină cu cifra 5 sau numărul se termină cu cifra 0, atunci este divizibil cu 5, altfel nu este divizibil cu 5
 4. Răspundeți la următoarele întrebări:
  1. Se poate folosi o structură decizională într-o altă structura decizională? Da
  2. Ce rol are “nu” atunci când este folosit într-o condiție? Negația “nu” transformă o condiție adevărată într-una falsă și o condiție falsă într-una adevărată
  3. Este adevărat că “Maria poartă rochiță și Maria este la școală”, dacă Maria este îmbracată în rochiță prin casă? Fals, este doar atunci când Maria poartă rochiță și este la școală
  4. Dacă Claudiu are patine cu rotile, propoziția ”Claudiu nu are patine cu rotile” va fi adevărată sau falsă? Falsă
  5. Care va fi ramura selectată pentru următoarele structuri alternative dacă știm că Ioana este elevă, are 11 ani, este în clasa a V-a, are o carte și un caiet.

A. B

dacă Ioana este elevă și nu are o carte atunci
  A
altfel
  B

B. B

dacă Iona nu este elevă și nu are un caiet atunci
  A
altfel
  B

C. B

dacă Ioana nu este în clasa a V-a atunci
  A
altfel
  B

D. A

dacă Ioana are o carte și un caiet atunci
  A
altfel
  B
wiki/algoritmi/fisa_rezolvata.11.1.txt · Last modified: 2017/07/22 09:28 by claudiu.vinte