User Tools

Site Tools


wiki:contrib:gogoci_-miruna:portofoliu

Unitatea de învățământ: Disciplina: Informatică și TIC Profesor: Data: ……………………………….. Clasa: a V-a Nume și prenume elev:…………………………………

FIȘĂ DE EVALUARE OPERATORI

1. Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x aparţine intervalului (5,8]? a. (x<8) && (x>=5) b. (x⇐8) || (x>5) c. (x>8) || (x⇐5) d. (x⇐8) && (x>5)

2. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)? a. x*x-4⇐0 b. 4-x*x>0 c. (2<x)&&(x←2) d. (x-2)*(x+2)>0 3. Care este rezultatul intreg al evaluării expresiei C++ alăturate? 10*2/3*3/2 a. 0 b. 10 c. 1.11 d. 9 4. Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,9]? a. (x>2) && (x⇐9) b. (x⇐2) && (x>9) c. (x⇐2) || (x>9) d. (x<2) || (x>9)

5. Care dintre următoarele expresii C++ , are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x şi y? a. (x+y-abs(x-y))/2 b. x+y-abs(x-y)/2 c. (x+y+abs(x-y))/2 d. (x+y+abs(x+y))/2

6. Care dintre expresiile C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată? 1) || (a!=b) a. 2) && (a==b) b. !3) || (a!=b) c. 4) && (a!=b) d. !(a<3 || a>15) && (a!=b)

7. Care este valoarea expresiei C++ alăturate? 9/2*2-5 a. 3 b. 4 c. -3 d. -3.75

8. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C++ de mai jos are valoarea 0? a. 3*x-4*y==0 b. (x+y)/2 > x%y+1 c. !(x/2+2==y) d. x-y+3!=0

9. Care dintre expresiile C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată? !5) a. (a>=5)&&(b⇐7) b. !(a<5) || !(b>7) c. !(a<5) && !(b>7) d. !(a>=5) && !(b⇐7)

Notă Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 40 minute

1)
a>3) && (a<15
2) , 4)
a>3) || (a<15
3)
a⇐3) || (a>=15
5)
a<5)&&(b>7
wiki/contrib/gogoci_-miruna/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/17 21:42 by dana.trocaru