User Tools

Site Tools


wiki:contrib:petcu-laura-gratiela:portofoliu

Unitatea de învățământ: Sc.Gimnaziala “N.I.Jilinschi” Vernesti, Buzau Disciplina: Informatică și TIC Profesor: Petcu Laura-Gratiela Clasa: a V-a

SINTEZA TEORIEI

CONSTANTE Pentru a da un nume constantelor se foloseste declaratia const care are forma: const [tip] nume=valoare ; [tip] - tipul constantei ; nume -numele constantei ; valoare - valoarea constantei Exemplu: const float a=12.6 constanta este de tip float, poarta denumirea a, are valoarea 12,6 VARIABILE O variabilă păstrează valoarea unei date şi spre deosebire de constante, ea poate fi modificată pe parcursul executării programului. Fiecărei variabile i se asociază un identificator şi un tip de dată prin care se precizează mulţimea de valori pe care le poate lua variabila, precum şi operaţiile în care ea poate să intervină. Asocierea de mai sus este posibilă printr-o declaraţie de variabilă: Diagrama de sintaxă: TIP listă de nume;

OBS: 1) Toţi identificatorii ce apar în aceeaşi listă, separaţi prin virgulă, desemnează variabile de acelaşi tip.

Eemplu: int a,b,c; /*a,b,c sunt toate de tip întreg*/

       char vocale, consoane; 	/*toate sunt de tip caracter*/
2) În limbajul C++ trebuie declarate toate variabilele înainte ca acestea să fie referite

OPERATORI Un operator este un simbol care arata ce operatii se executa asupra unor operanzi (termeni).Un operand este o constanta, o variabila, un nume de functie sau o subexpresie a carei valoare este prelucrata direct de operator sau suporta în prealabil o conversie de tip.Operatorii, dupa numarul de operanzi asupra carora se aplica pot fi: unari, binari si ternari.

Operatorii sunt împartiti în clase de precedenta (sau de prioritate). În fiecare clasa de precedenta este stabilita o regula de asociativitate, care indica ordinea de aplicare a operatorilor din clasa respectiva: de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

O expresie este o combinatie de operanzi, separati între ei prin operatori; prin evaluarea unei expresii se obtine o valoare rezultat.Tipul valorii rezultat depinde de tipul operanzilor si a operatorilor folositi. Evaluarea unei expresii poate avea efecte laterale, manifestate prin modificarea valorii unor variabile.

1. OPERATORI ARITMETICI + (adunare) ; - (scadere) ; * (inmultire) ; / (impartire) ; % (restul impartirii intregi)

2. OPERATORI RELATIONALI • Operatorii de egalitatate: == egal. Returneaza adevarat (valoare nenula) daca cele doua expresii sunt egale, fals (0) daca cele doua expresii sunt diferite. Din punct de vedere logic (E1 == E2) este echivalent cu (!(E1 - E2)) • != diferit. Semnificatia este opusa operatorului ==. In consecinta, din punct de vedere logic (E1!= E2) si (E1 - E2) sunt echivalente. • < mai mic. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mica decat a celei din dreapta. Normal ca ambele expresii trebuie sa fie de tip scalar/numeric (integer/real/caracter/etc) pentru ca sa se poate face comparatia. • ⇐ mai mic sau egal. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mica sau egala cu cea din dreapta. • mai mare. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mare ca si cea din dreapta. • >= mai mare sau egal. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mare sau egala cu cea din dreapta 3. OPERATORI LOGICI • && SI logic. Returneaza adevarat daca ambele expresii se evalueaza la valori nenule, altfel returneaza fals. Daca prima expresie este evaluata la 0 (fals), a doua expresie nu se mai evalueaza. Acest lucru poate cauza erori de programare greu de detectat in cazul in care cea de a doua expresie contine un apel de functie. Apelul va avea loc numai daca prima conditie se evalueaza la adevarat (valoare nenula). Atentie: un singur simbol & inseamna SI pe biti si este diferit de &&. • || SAU logic. Returneaza adevarat daca cel putin una din expresii se evalueaza la o valoare nenula. In cazul in care prima expresie este adevarata, cea de a doua nu se mai evalueaza. Remarca este absolut similara cu cea de la SI logic. Atentie: un singur simbol | insemna SAU pe biti si este diferit de ||. • ! negatie logica; Returneaza adevarat daca expresia este nula, fals in caz contrar. (!E) este echivalent cu (E == 0).

4. OPERATORI DE INCREMENTARE SI DECREMENTARE. ++ (incrementare); - - (decrementare). Operatorii pot fi : • prefixati (in fata operandului) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata inainte ca valoarea retinuta de ea sa intre in calcul; • postfixati (dupa operand) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata dupa ce valoarea retinuta de ea intra in calcul Exemplu: Daca a si b sunt variabile de tip int care retin valorile 1 si 3 atunci: a++*b++ produce valoarea 3, dupa evaluare cele 2 variabile retin 2 si 4 ++a*++b produce valoarea 8, dupa evaluare cele 2 variabile retin 4 si 4

5. OPERATORI DE ATRIBUIRE Apare foarte frecvent si reprezinta memorarea unei valori intr-o variabila. Este reprezentata prin semnul = a=3 (atribuie variabilei a valoarea 3) Se mai utilizeaza operatori de atribuire combinati: += ; -= ; *= ; /= ; %= ; &= ; «= ; »= Exemplu: a=a+b este echivalent cu a+=b ; a=a*b este echivalent cu a*=b

6. OPERATORUL CONDITIONAL Forma generala e1 ? e2 : e3 Se evalueaza e1, daca este adevarata se executa e2, daca este falsa se executa e3 Exemplu: Citirea unuui numar x si tiparirea numarului |x| (modulul numarului x)

wiki/contrib/petcu-laura-gratiela/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/19 19:49 by dana.trocaru