User Tools

Site Tools


wiki:contrib:pop-marius:portofoliu
                        FISA DE LUCRU / REZOLVATA

1. Răspundeți la următoarele întrebări: a. La ce se folosește structura alternativă? La reprezentarea unei decizii într-un algoritm. b. Se pot rula ambele ramuri ale unei structuri alternative în același timp? Nu. c. Ce rol are “sau”? Combină două condiții. Dacă cel puțin una dintre ele este adevărata atunci rezultatul lui “sau” va fi adevărat. d. Care este asemănarea unui program și un copac? La fel cum putem sa ne cățăram într-un copac pornind de la tulpină și apoi alegând una dintre ramuri,putem vedea un program ca pornind de la început și făcând alegeri în funcție de structuri alternative.

2. Dacă Ana are un cățel și Ana este clasa a V-a, care din următoarele afirmații sunt adevărate: a. Ana nu are un cățel. Fals b. Ana nu are un cățel sau este în clasa a V-a. Adevărat c. Ana nu are un cățel sau este în clasa a VI-a. Fals d. Ana nu are un cățel și este în clasa a VI-a. Fals

3. Scrieți o structură alternativă pentru deciziile urmatoare: a. - trecerea străzii în siguranță. Dacă lumina semaforului este verde atunci treci, altfel așteaptă. b. - verificarea faptului că prima ora de curs s-a terminat. Dacă numărul de minute din oră este mai mare ca 50 atunci este pauză, altfel ora nu s-a terminat. c. - verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui cifră este 0 sau 5). Dacă numărul se termină cu cifra 5 sau numărul se termină cu cifra 0, atunci este divizibil cu 5, altfel nu este divizibil cu 5.

4. Răspundeți la următoarele întrebări: a. Se poate folosi o structură decizională într-o altă structura decizională? Da b. Ce rol are “nu” atunci când este folosit într-o condiție? “Nu” transformă o condiție adevărată într-una falsă și o condiție falsă într-una adevărată. c. Când este adevărat “Andrei are un măr sau Andrei este elev”, daca Andrei nu are un măr? Doar atunci când Andrei este elev. d. Dacă Ioana are o bicicletă, propoziția Ioana nu are o bicicletă va fi adevărată sau falsă? Falsă

.

FISĂ DE LUCRU PROPUSĂ

1. Cum se iau deciziile din punct de vedere informatic? 2. Pe ce se bazează structura alternativă? 3. Să se verifice dacă numărul natural x are ca divizor numărul natural y. 4. Diana are un coș cu n fructe. Să se determine dacă le poate împărți în mod egal celor 10 colege ale ei. 5. Ce afișează secvența de mai jos pentru valorile naturale a și b din tabel? • citește a,b; • c← 2*a; • dacă b>c atunci scrie “DA”;

Proiect didactic

Data : Profesor : POP MARIUS Clasa: a V a Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala „SILVANIA ” Disciplina: Informatică si TIC Subiectul: STRUCTURA ALTERNATIVĂ Tipul lecţiei : Consolidare Obiectivul fundamental : - Fundamentarea cunoştiinţelor de logică şi algoritmică ; - Cunoaşterea modului de reprezentare a datelor ; - Însuşirea unor deprinderi elementare de programare . Obiective operaţionale : O1 : dobândirea de către elevi a unui sistem minimal de cunoştinţe ştiinţifice despre calculatorele personale; O2 : însuşirea unui limbaj de programare a calculatoarelor personale ; O3 : consolidarea cunoştinţelor dobândite în procesul de învăţământ (în special la disciplinele fundamentale) prin transferul şi utilizarea acestora în cadrul activităţilor de învăţare a programării şi reciproc. O4 : formarea şi dezvoltarea unor priceperi şi deprinderi practice de utilizare a calculatoarelor personale; O5 : formarea la copii a gândirii algoritmice; O6 : stimularea interesului elevilor pentru informatică, în vederea utilizării cu eficienţă maximă a tehnicii de calcul în diverse domenii de activitate; O7 : înţelegerea de către copii a importanţei cunoaşterii şi utilizării acestei tehnici de calcul; O8 : realizarea unei juste preorientări şi orientări şcolare şi profesionale a elevilor; O9 : colaborarea cu alte obiecte de învăţământ în vederea realizării unor produse program cu largă aplicabilitate practică. O10 : folosirea corectă a limbajului algoritmic în exprimarea orală şi scrisă;

Metode şi procedee: Metode ş - conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, lucrul la calculator. Tipuri de activitate : individual, colectiv, pe grupe. Mijloace d Mijloace de învăţământ : cretă, calculatoarele din dotare

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Obiective de referinţă Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Momentul organizatoric Asigur ordinea, materialele pentru buna desfăşurarea a lecţiei. Deschid calculatoarele, se pregătesc pentru lecţie. Anunţarea temei şi a obiectivelor Astăzi vom continua prezentarea structurilor fundamentale de control, urmând ca ora viitoare să realizăm un program în TP. Elevii notează în caiete titlul lecţiei. Expunerea Scrierea titlului pe tablă O3 Să prezinte cineva noţiunile de algoritm, schemă logică şi pseudocod. Ce structura mai cunoaştem? Scrie pe tablă: „Structura alternativă” Câte un elev să prezinte definiţiile cerute. Conversaţia examinatoare Transmiterea de noi cunoştinţe O4, O6, O7, O8, O9, O10 Vom prezenta instrucţiunea TP cu această structură: IF-THEN-ELSE. Vom realiza schema logică, pseudocodul (algoritmul), modul de execuţie a instrucţiunii şi observaţii. Vom realiza o serie de exemple cu diferite cazuri: 1. Să se afişeze maximul şi minimul dintre două numere date. 2. Să se afişeze maximul dintre 3 numere date de la tastatură . 3. Citindu-se trei numere, să se precizeze dacă sunt sau nu distincte .

Elevii vor realiza schema logică şi pseudocodul deja ştiute şi vor nota în caiete modul de execuţie. 

Elevii vor rezolva problemele mai întâi pe caiete, apoi la tablă (problemelor li se vor face schema logică şi algoritmul) Conversaţia Observaţia Explicaţia Observaţie dirijată Evaluare O10 Notez primii 5 elevii care rezolvă corect testul propus. Rezolvă în 7 minute testul propus. Munca independentă Fixarea cunoştinţelor O10, O7 Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări: 1.Ce structuri fundamentele de control cunoaştem? 2.Ce instrucţiune am studiat astăzi? Elevii vor consolida noile cunoştinţe prin realizarea unui program în limbajul Pascal pentru a treia problemă rezolvată.

Unitate școlară: SCOALA GIMNAZIALA „SILVANIA” SIMLEU SILVANIEI Disciplina: Informatică și TIC Număr de ore/săptămână: 1 Profesor: POP MARIUS Clasa: a V-a An școlar: 2017-2018 Proiectul unității de învățare Semestrul II Unitatea de învățare: Structura secvențială și alternativă Număr ore alocate: 8 Conținuturi Competențe specifice Activități Resurse Evaluare Prezentarea mediului grafic interactiv. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3

utilizarea unui mediu interactiv care permite implementarea structurii secvențiale și alternative, folosind elemente grafice (de exemplu, Scratch, Blockly, aplicații existente pe platforma educațională de tip code.org etc.)	Manual, auxiliare, tutoriale, filme didactice, computer, browser	Aplicații practice

Observare sistematică și notare. Portofoliu, proiecte.

Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv. Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic, analizarea exemplelor existente pe Internet specifice mediului grafic selectat și modificarea acestora pentru a îndeplini alte funcțiuni. Noțiunea de structură alternativă. Identificarea necesității utilizării unei structuri de decizie (alternative) și introducerea în aplicația creată a unor astfel de structuri. Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic. Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic, analizarea exemplelor existente pe Internet specifice mediului grafic selectat și modificarea acestora pentru a îndeplini alte funcțiuni. Recapitulare. Evaluare. Realizarea unor aplicații în mediul grafic interactiv.

Unitatea de învățare: Recapitulare finală și evaluare finală Număr ore alocate: 2 Conținuturi Competențe specifice Activități Resurse Evaluare Recapitulare. Evaluare Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic. Aplicațiile pot verifica cunoștințele anterior dobândite, grafica pentru acestea putând fi realizată cu ajutorul editorului grafic preferat. Manual, auxiliare, tutoriale, computer, aplicații specifice. Aplicații practice Observare sistematică și notare. Proiect sau portofoliu.

wiki/contrib/pop-marius/portofoliu.txt · Last modified: 2017/10/14 16:43 by pop.marius