User Tools

Site Tools


wiki:contrib:rotarescu-costin:portofoliu

Unitatea de învățământ:…………… Disciplina: Informatică și TIC Profesor……….. Clasa: a V-a PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învățare: Aplicații –joc SCRATCH

Număr de ore alocate: 8h

AN ŞCOLAR 2018 – 2019

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Săptămâna

• Editorul Scratch 2 (varianta online sau offline) • Interfața editorului • Editarea personajelor și scenelor. Editarea sunetelor • Operații cu personaje și scene. Scripturi. Evenimente • Proiect cu două personaje 3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor produse informatice

3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale

1. Prezentarea elementelor componente ale ferestrei aplicatiei Scratch: -Stabilirea limbii -Optiuni de meniu -Elemente cursor -Scena: -Butoane pentru modificarea fundalului - Zona de personaje: -Butoane pentru adaugarea actorilor noi - Zona de program -Zona de scripturi -Zona de costume -Zona de sunete

2.Prezentarea Barei de meniu -File -Edit -Share -Help

3.Prezentarea Blocurilor colorate si scripturilor -Motion (Mişcare) -Looks (Aspect) -Sound (Sunet) -Pen (Stilou) -Data(Date) -Events(Evenimente) -Control (Control) -Sensing (Senzor) -Operators (Operatori) -Variables (Variabile)

4.Analizarea codului unei aplicatii simple scopul identificarii categoriilor de blocuri care apar in cod

5.Analiza comparativa a efectelor obtinute printr-un schimb liber de idei.

Manual / Calculator/ NetSupport

Explicatia Conversatia

Observare sistematica si notare

S8-S16

wiki/contrib/rotarescu-costin/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/17 21:40 by dana.trocaru