User Tools

Site Tools


wiki:contrib:vasile-alina:portofoliu

Unitatea de învățământ: Colegiul National Pedagogic “Spiru Haret”, Buzau Disciplina: Informatică și TIC Profesor: Vasile Alina Data: ……………………………….. Clasa: a V-a Nume și prenume elev:…………………………………

FIȘĂ DE APLICAȚII OPERATORI

1. Care dintre expresiile următoare, scrise în limbajul C/C++ , are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile variabilelor întregi x şi y sunt numere pare?

a. x-y==0 b. (x+y)%2==0 c. (x%2==0) || (y%2==0) d. (x%2==0) && (y%2==0)

2. Care este valoarea expresiei C++ alăturate? 50-(100–300/2/(2+3)) a. -30 b. 70 c. -20 d. 60

3. Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y? a. x=y%10; b. y=x%10; c. y=x/10; d. x=x/10;

4. Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puţin două cifre memorat de variabila y?

a. x=y%10/10; b. x=y/10%10; c. x=y%10; d. x=x/100;

5. Care este instructiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea cifrei sutelor numărului natural cu cel puţin 4 cifre memorat în variabila y?

a. x=y%10/10; b. x=y/10/10; c. x=y%100; d. x=y/100%10;

6. Variabila întreagă n memorează un număr natural impar. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1?

a. !(n%2!=0) b. n%2==0 c. n%2!=0 d. !1) b. (a % c!=0) && !(b % c!=0)

c. (a % c!=0) || !(b % c!=0) d. !(c % a!=0) && (c % b!=0)

9. Variabilele a şi b sunt de tip int, iar variabilele c şi d sunt de tip double. Care dintre următoarele instrucţiuni de atribuire nu este corectă din punct de vedere sintactic?

a. c=d+2*c; b. c=2-d%2*a; c. c=sqrt(b*b); d. b=(d⇐c);

10. Care este valoarea expresiei C++ alăturate? 9/2*2-5 a. 3 b. 4 c. -3 d. -3.75

11. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C++ de mai jos are valoarea 0? a. 3*x-4*y==0 b. (x+y)/2 > x%y+1 c. !(x/2+2==y) d. x-y+3!=0

12. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă variabilele x şi y memorează două numere naturale pare consecutive? a. (x-y==2) && (y-x==2) b. (x==2) && (y==4) c. x-y==2 d. 2) && (x%2==0)

13. Care dintre expresiile C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată? !3) a. (a>=5)&&(b⇐7) b. !(a<5) || !(b>7) c. !(a<5) && !(b>7) d. !(a>=5) && !(b⇐7)

14. Pentru care dintre perechile de valori de mai jos expresia C++ alăturată are valoarea 1? (a%100==b%100) && (a>99) || (b>99) a. a=1003 şi b=3 b. a=35 şi b=35 c. a=1100 şi b=10 d. a=1234 şi b=12

15. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 4, iar y valoarea 2. Care dintre expresiile C++ de mai jos are valoarea 0? a. x-y!=0 b. x+y>x%y+1 c. x-2*y==0 d. !(x==2*y)

16. Care dintre următoarele instrucţiuni C++ determină inserarea cifrei 7 în faţa ultimei cifre a unui număr natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat în variabila x?

a. x=(x/10*10+7)*10+x%10; b. x=x/10+7+x%10;

c. x=(x%10*10+7)*10+x/10; d. x=(x/10+7)*10+x%10;

17. Care dintre următoarele instrucţiuni C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?

a. x=x/1000*100+x%100; b. x=x%1000*100+x/100;

c. x=x/100*100+x%100; d. x=x/1000+x%100;

18. Care este valoarea tipărită de secvenţa de program C++ alăturată, ştiind că x şi y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală? x=30; y=5; z=(x+y)/6.0; z=floor(z*100); z=z/100; cout«z;

a. 5 b. 5.833333 c. 5.83 d. 583

19. Care este valoarea expresiei C++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3, c=5? (a/b%c⇐b)||!(b==a)

a. 0 b. 1 c. 2 d. true

20. Variabilele a, b, c şi d memorează valori reale astfel încât a<b şi c<d. Care dintre expresiile C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă intersecţia intervalelor închise [a,b] şi [c,d] este vidă?

a. (d<a) || (b<c) b. !(c<a) && !(b<d)

c. (d>a) || (b>c) d. (a>=c) && (b⇐d)

1)
n+1)%2==0) 7. Care dintre următoarele variabile nu îşi modifică valoarea în urma executării secvenţei de instrucţiuni alăturate, oricare ar fi valorile lor iniţiale? (a,b,c sunt variabile de tip int). c=2*a-b; a=a-b; a=c-a; b=2*a-c; a. niciuna b. doar c c. doar a şi c d. doar a şi b 8. Variabilele a, b şi c, de tip int, pot fi iniţializate cu oricare numere naturale impare distincte. Ştiind că c este divizor al lui a, iar b nu este multiplu al lui c, care dintre următoarele expresii scrise în C++ are valoare 1? a. !((a % c!=0) || !(b % c!=0
2)
x-y==2) || (y-x==2
3)
a<5)&&(b>7
wiki/contrib/vasile-alina/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/19 19:58 by dana.trocaru