User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.2.3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_evaluare.2.3 [2017/08/07 16:42]
ciurescu.florica created
wiki:fisa_evaluare.2.3 [2017/08/07 16:44] (current)
ciurescu.florica
Line 1: Line 1:
   - **Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false:**   - **Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false:**
-    * Numele unui fișier este important deoarece ne poate indica conținutul acestuia. +    ​* **Numele unui fișier** este important deoarece ne poate indica conținutul acestuia. 
-    * Extensia unui fișier poate avea maxim 8 caractere. +    ​* **Extensia unui fișier** poate avea **maxim 8 caractere**
-    * Pentru fișierul referat.doc numele asociat este referat ​ iar extensia doc. +    * Pentru fișierul ​**referat.doc** numele asociat este **referat**  iar extensia ​**doc**
-    * Un folder poate conține doar unul sau mai multe fișiere, nu și alte foldere. ​+    * Un **folder** poate conține doar unul sau mai multe fișiere, nu și alte foldere. ​
   - **Completaţi spaţiile libere pentru a obţine enunţuri adevărate:​**   - **Completaţi spaţiile libere pentru a obţine enunţuri adevărate:​**
-    * Un fişier se caracterizează prin .......... +    * Un **fişier** se caracterizează prin .......... 
-    * Extensia unui fişier este formată din maxim ….. litere şi indică…...... +    ​* **Extensia unui fişier** este formată din maxim ….. litere şi indică…...... 
-    * Numele unui fişier poate avea maxim …… caractere şi este separat de extensie prin ….... +    ​* **Numele unui fişier** poate avea maxim …… caractere şi este separat de extensie prin ….... 
-    * Un folder poate conţine ............ +    ​* **Un folder** poate conţine ............ 
-    * Aplicația Explorer este utilizată pentru ........+    ​* **Aplicația Explorer** este utilizată pentru ........
   - **Încercuiţi denumirile corecte de fişiere**   - **Încercuiţi denumirile corecte de fişiere**
     * lucrare.txt     * lucrare.txt
wiki/fisa_evaluare.2.3.txt · Last modified: 2017/08/07 16:44 by ciurescu.florica