User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.2.4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:fisa_evaluare.2.4 [2017/08/11 23:00]
craciun.janeta
wiki:fisa_evaluare.2.4 [2017/08/11 23:28] (current)
craciun.janeta
Line 1: Line 1:
-Fişă de lucru 1:+__**Fişă de lucru 1:**__
  
-1. Creaţi pe desktopul calculatorului vostru un folder cu numele Evaluare.+1. Creaţi pe desktopul calculatorului vostru un folder cu numele ​**Evaluare**.
  
 2. Creaţi în folderul anterior următoarea structură arborescentă:​ 2. Creaţi în folderul anterior următoarea structură arborescentă:​
Line 9: Line 9:
    
  
-3. Creaţi în subfolderul Filme al folderului Georgescu un fişier text cu numele favorite.txt,​ în care scrieţi denumirile a trei filme preferate.+3. Creaţi în subfolderul Filme al folderului Georgescu un fişier text cu numele ​**favorite.txt**, în care scrieţi denumirile a trei filme preferate
 + 
 +4. Mutaţi fişierul creat la punctul anterior în subfolderul **2013** al folderului **Filme** anterior. 
 + 
 +5. Redenumiţi folderele ce au numele **2013** în **2016**, folderele care au numele **2014** în **2017** şi cele care au numele **2015** în **2018**. 
 + 
 +__**Fişă de lucru 2:**__ 
 +Creaţi pe desktopul calculatorului vostru un folder cu numele **Evaluare2**. Creaţi în folderul **Evaluare2** foldere ​ cu numele ​ A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M. 
 +  Rezolvaţi apoi următoarele cerinţe: 
 +  - redenumiţi folderul F in Florin, G în Gabi; 
 +  - copiaţi ​ folderul E in N; 
 +  - copiați ​ folderul I in K; 
 +  - copiați ​ folderul C in B; 
 +  - mutați ​ folderul J in M; 
 +  - mutați ​ folderul D in L.
  
-4. Mutaţi fişierul creat la punctul anterior în subfolderul 2013 al aceluiaş folder Filme. 
  
-5. Redenumiţi folderele ce au numele 2013 în 2016, folderele care au numele 2014 în 2017 şi cele care au numele 2015 în 2018. 
  
wiki/fisa_evaluare.2.4.txt · Last modified: 2017/08/11 23:28 by craciun.janeta