User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.3.2
     FIȘĂ DE EVALUARE

1. WWW este un acronim pentru:

    a.	Word Web Wide;
    b.	Wireless Wide Web;
    c.	World Wide Web;
    d.	Wilde Week Web. 

2. URL este acronim pentru:

    a.	Unicode Resource Locator;
    b.	Uniform Relay Locator;
    c.	Uniform Resource Location;
    d.	Uniform Resource Locator.

3. Browserul web este:

   a.	un serviciu în reţeaua Internet;
   b.	un program specializat de transfer a informaţiei;
   c.	un program specializat de explorare a imaginilor;
   d.	o fereastră de explorare.

4. Răspundeți prin DA sau NU, următoarelor enunțuri referitoare la serviciul WWW, apoi argumentați.

   a.	Serviciul WWW oferit de Internet este un serviciu de informare prin acces la documente organizate în pagini Web.
   b.	Internet este reţeaua privată a unei companii.
   c.	World Wide Web (WWW) este o reţea de reţele interconectate cu întindere globală.

5. Descărcați de pe internet 5 imagini care simbolizează 5 aplicații browser.

wiki/fisa_evaluare.3.2.txt · Last modified: 2017/08/17 21:17 by bogdan.sanda