User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.15

Fişă de evaluare

  1. Pentru a calcula media aritmetică a două valori citite de la tastatură, algoritmul este compus din următoarele operaţii: Citeşte a, Scrie media, media←(a+b)/2, Citeşte b. Ordonaţi operaţiile, astfel încât algoritmul să afişeze media celor două valori citite în variabilele a şi b. Reprezentaţi prin blocuri grafice algoritmul obţinut.
  2. Următorul algoritm calculează media aritmetică a trei numere care vor fi citite în variabilele a, b şi c. Completaţi operaţiile care lipsesc din algoritm. Reprezentaţi prin blocuri grafice algoritmul obţinut.

3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran un dreptunghi având laturile de lungime egală cu valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură, astfel încât fiecare latură va avea o culoare diferită de a celorlalte laturi conform modelului de mai jos.

wiki/fisa_evaluare.4.15.txt · Last modified: 2017/08/16 16:18 by boca.alina