User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:fisa_evaluare.4.15 [2017/08/16 16:16]
boca.alina
wiki:fisa_evaluare.4.15 [2017/08/16 16:18] (current)
boca.alina
Line 5: Line 5:
     {{:​wiki:​15.4_algoritm.png?​100|}}     {{:​wiki:​15.4_algoritm.png?​100|}}
  
- 3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran un dreptunghi având laturile de lungime egală cu valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură, astfel încât fiecare latură va avea o culoare diferită de a celorlalte laturi. ​+ 3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran un dreptunghi având laturile de lungime egală cu valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură, astfel încât fiecare latură va avea o culoare diferită de a celorlalte laturi ​conform modelului de mai jos. 
 +{{:​wiki:​15.5_algoritm.png?​300|}}
  
wiki/fisa_evaluare.4.15.txt · Last modified: 2017/08/16 16:18 by boca.alina