User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:fisa_evaluare.4.16 [2017/08/16 17:07]
boca.alina
wiki:fisa_evaluare.4.16 [2017/08/16 17:08] (current)
boca.alina
Line 5: Line 5:
 3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran două pătrate având laturile valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură astfel încât pătratul de latură mai mică se va afla în patrătul de latură mai mare ca în exemplu de mai jos. Scrieţi operaţiile necesare pentru citirea de la tastatură a două variabile a şi b şi apoi desenarea pe ecran a celor două pătrate ca în modelul de mai jos. 3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran două pătrate având laturile valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură astfel încât pătratul de latură mai mică se va afla în patrătul de latură mai mare ca în exemplu de mai jos. Scrieţi operaţiile necesare pentru citirea de la tastatură a două variabile a şi b şi apoi desenarea pe ecran a celor două pătrate ca în modelul de mai jos.
  
-{{:​wiki:​16.12_algoritm.png?​400|}}+{{:​wiki:​16.12_algoritm.png?​200|}}
  
wiki/fisa_evaluare.4.16.txt · Last modified: 2017/08/16 17:08 by boca.alina