User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.6

Structura secvențială

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Completați următorii algoritmi cu instrucțiunile corespunzătoare pentru:
a) aflarea ariei unui dreptunghi

    natural l, L, A 
    citește …………
    A<-L*l 
    …………………

b) interschimbarea a două numere naturale x, y

   natural x, y, …………
   citește x, y
   z<-x
   x<-…………
   ……………………
   afișează x, y

2. Construiți algoritmul pentru următoarea problemă:
În clasa a V-a B sunt un număr de x fete, iar băieți de două ori mai mulți decât numărul de fete. Câți elevi sunt în clasa a V-a B?

3. Scrieţi Adevarat (A) sau Fals (F) pentru enunţurile următoare:
a) În cadrul structurii secvențiale operațiile se execută doar după verificarea unei condiții .………….
b) datele de intrare trebuie obligatoriu să fie afișate …………..
4.6._structura_secventiala_fisa_de_evaluare.docx

wiki/fisa_evaluare.4.6.txt · Last modified: 2017/08/14 18:13 by scheaua.liliana