User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_evaluare.4.6 [2017/08/14 18:13] (current)
scheaua.liliana created
Line 1: Line 1:
 +===== Structura secvențială =====
 +
 +=== FIȘĂ DE EVALUARE ===
 +
 +
 +1. Completați următorii algoritmi cu instrucțiunile corespunzătoare pentru:\\
 +a) aflarea ariei unui dreptunghi
 +         ​natural l, L, A 
 +         ​citește …………
 +         ​A<​-L*l ​
 +         ​…………………
 +
 +b) interschimbarea a două numere naturale x, y
 +        natural x, y, …………
 +        citește x, y
 +        z<-x
 +        x<​-…………
 +        ……………………
 +        afișează ​ x, y
 +2. Construiți algoritmul pentru următoarea problemă:​\\
 +În clasa a V-a B sunt un număr de //x// fete, iar băieți de două ori mai mulți decât numărul de fete. Câți elevi sunt în clasa a V-a B?
 +
 +
 +
 +3. Scrieţi Adevarat (A) sau Fals (F) pentru enunţurile următoare:​\\
 +a) În cadrul structurii secvențiale operațiile se execută doar după verificarea unei condiții .………….\\
 +b) datele de intrare trebuie obligatoriu să fie afișate …………..\\
 +{{ :​wiki:​4.6._structura_secventiala_fisa_de_evaluare.docx |}}
  
wiki/fisa_evaluare.4.6.txt · Last modified: 2017/08/14 18:13 by scheaua.liliana