User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:fisa_evaluare.4.8 [2017/07/21 22:11]
andrei.toma
wiki:fisa_evaluare.4.8 [2017/07/22 13:34] (current)
szabo.zoltan
Line 6: Line 6:
   - Dacă Ana are un cățel și Ana este clasa a V-a care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:   - Dacă Ana are un cățel și Ana este clasa a V-a care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:
     - Ana nu are un cățel     - Ana nu are un cățel
-    - Ana nu are un cățel sau este în clasa V-a +    - Ana nu are un cățel sau este în clasa V-a 
-    - Ana nu are un cățel sau este în clasa VI-a +    - Ana nu are un cățel sau este în clasa VI-a 
-    - Ana nu are un cățel și este în clasa VI-a+    - Ana nu are un cățel și este în clasa VI-a
   - Scrieți o structură alternativă pentru decizia asupra:   - Scrieți o structură alternativă pentru decizia asupra:
     - trecerea străzii în siguranță     - trecerea străzii în siguranță
-    - verificarea faptului că prima ora de curs s-a terminat+    - verificarea faptului că prima oră de curs s-a terminat
     - verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui cifră este 0 sau 5)      - verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui cifră este 0 sau 5) 
   - Răspundeți la următoarele întrebări   - Răspundeți la următoarele întrebări
wiki/fisa_evaluare.4.8.txt · Last modified: 2017/07/22 13:34 by szabo.zoltan