User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.1.0

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:fisa_rezolvata.1.0 [2017/08/21 10:45]
claudia.cziprok
wiki:fisa_rezolvata.1.0 [2017/08/21 10:46] (current)
claudia.cziprok
Line 12: Line 12:
 ** **
 // //
 +
  
  
Line 23: Line 24:
  
 d) Folosirea unor scaune care nu pot fi ajustate d) Folosirea unor scaune care nu pot fi ajustate
 +
  
  
Line 35: Line 37:
 //​**d) Poziţionarea corectă a articulaţiilor mâinilor la acelaşi nivel cu tastatura //​**d) Poziţionarea corectă a articulaţiilor mâinilor la acelaşi nivel cu tastatura
 **// **//
 +
  
  
Line 62: Line 65:
 persoana care posedă cunoştinţele necesare pentru a crea instrumente care să îi permită atacarea sistemelor de calcul persoana care posedă cunoştinţele necesare pentru a crea instrumente care să îi permită atacarea sistemelor de calcul
    
 +
  
 **5. Completați spațiile punctate de mai jos cu cuvintele lipsă.  **5. Completați spațiile punctate de mai jos cu cuvintele lipsă.
Line 73: Line 77:
  
   
 +
 **6. Dezinfectarea fişierelor înseamnă: **6. Dezinfectarea fişierelor înseamnă:
 ** **
Line 84: Line 89:
 //​**d) Înlăturarea viruşilor din fişiere //​**d) Înlăturarea viruşilor din fişiere
 **// **//
 +
  
  
Line 96: Line 102:
  
 d) Aplicaţiile antivirus pot repara defecţiunile tehnice ale computerului ​ d) Aplicaţiile antivirus pot repara defecţiunile tehnice ale computerului ​
 +
  
  
Line 107: Line 114:
  
 d) Viruşii de computer sunt întotdeauna uşor de detectat şi de înlăturat d) Viruşii de computer sunt întotdeauna uşor de detectat şi de înlăturat
 +
  
  
wiki/fisa_rezolvata.1.0.txt · Last modified: 2017/08/21 10:46 by claudia.cziprok