User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.2.3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_rezolvata.2.3 [2017/08/07 16:52] (current)
ciurescu.florica created
Line 1: Line 1:
 +  - **Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false:**
 +    * **Numele unui fișier** este important deoarece ne poate indica conținutul acestuia.(A)
 +    * **Extensia unui fișier** poate avea **maxim 8 caractere**. (F)
 +    * Pentru fișierul **referat.doc** numele asociat este **referat** ​ iar extensia **doc**. (A)
 +    * Un **folder** poate conține doar unul sau mai multe fișiere, nu și alte foldere. ​ (F)
 +  - **Completaţi spaţiile libere pentru a obţine enunţuri adevărate:​**
 +    * Un **fişier** se caracterizează prin  __nume, tip, dimensiune, atribute, data şi ora creării, modificării sau accesării acestuia__.
 +    * **Extensia unui fişier** este formată din maxim __4__ litere şi indică __faptul că acel fișier poate fi deschis folosind un anumit program (aplicație)__.
 +    * **Numele unui fişier** poate avea maxim __255__ caractere şi este separat de extensie prin __caracterul punct__.
 +    * **Un folder** poate conţine __mai multe fișiere și foldere__.
 +    * **Aplicația Explorer** este utilizată pentru __gestiunea fișierelor și a folderelor__. ​
 +  - **Încercuiţi denumirile corecte de fişiere**
 +    * __lucrare.txt__
 +    * __Medii de lucru.doc__
 +    * Afaceri%.txt
 +    * __989.txt__
 +    * Medii:.exe
 +    * Felicit!.bmp
 +  - **Completați următorul tabel:**
  
 +^  ^ Nume fisier ​     ^ Extensie fisier ​      ​^ ​   Aplicația care permite vizualizarea fișierului ​      ^
 +|referat.doc|referat|doc|Microsoft Word       |
 +|personal.pptx|personal|pptx| Microsoft Power Point|
 +|viena.mp4|viena|mp4|Windows Media Player|
 +|date.txt|date|txt|Notepad|
 +
wiki/fisa_rezolvata.2.3.txt · Last modified: 2017/08/07 16:52 by ciurescu.florica