User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.2.4

Rezolvarea fişei de lucru 1: In urma rezolvării fişei se va obţine structura de mai jos:

Elevii vor fi îndemnaţi să verifice corectitudinea îndeplinirii sarcinilor şi apoi vor putea să discute cu colegii de bancă sau în cadrul unor grupe de elevi modalităţile de rezolvare a sarcinilor.

Elevilor li se va solicita apoi să formuleze şi rezolve şi alte sarcini asemănătoare în care să lucreze cu fişiere şi foldere.

wiki/fisa_rezolvata.2.4.txt · Last modified: 2017/08/11 23:15 by craciun.janeta