User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.2.4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_rezolvata.2.4 [2017/08/11 22:40]
craciun.janeta created
wiki:fisa_rezolvata.2.4 [2017/08/11 23:15] (current)
craciun.janeta
Line 1: Line 1:
-Rezolvarea fișei de lucru:+Rezolvarea fişei de lucru 1: 
 +**In urma rezolvării fişei se va obţine structura de mai jos:**        
 + 
 +{{ :​wiki:​2.4.fisa_de_lucru_rezolvata.jpg?​nolink&​400 |}} 
 +  
 + 
 +Elevii vor fi îndemnaţi să verifice corectitudinea îndeplinirii sarcinilor şi apoi vor putea să **discute** cu colegii de bancă sau în cadrul unor grupe de elevi modalităţile de rezolvare a sarcinilor. 
 + 
 +Elevilor li se va solicita apoi să **formuleze** şi **rezolve** şi alte sarcini asemănătoare în care să lucreze cu fişiere şi foldere.  
wiki/fisa_rezolvata.2.4.txt · Last modified: 2017/08/11 23:15 by craciun.janeta