User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.4.4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_rezolvata.4.4 [2017/08/15 15:42] (current)
pintescu.alina created
Line 1: Line 1:
 +1. În secvenţa următoare, variabilele x şi y sunt întregi. Ce valoare va reţine variabila x după executarea acesteia?
  
 +x←10; y←5; x←x+y; y←x-y; x←y+x;
 +
 +a. -10 b. **25** c. 15 d. 40
 +
 +2. Precizați valoarea de adevăr pentru:
 +
 +Valoarea unei constante nu poate fi modificată printr-o operaţie de citire de la tastatură.
 +
 +a. **Adevărat** b. Fals
 +
 +3. Precizați valoarea de adevăr pentru:
 +
 +Valoarea unei constante nu poate fi folosită în operaţii de afişare.
 +
 +a. Adevărat b. **Fals**
 +
 +4. În secvenţa următoare, variabilele a şi b sunt întregi. Ce valori vor reţine variabilele după executarea operațiilor următoare?
 +
 +a←1; b←2; a←a+1; b←b+2; a←a+b;
 +
 +a. **6 și 4**   b. 2 și 5 c. 1 și 2 d. 2 și 1
wiki/fisa_rezolvata.4.4.txt · Last modified: 2017/08/15 15:42 by pintescu.alina