User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.4.6

Structura secvențială

FIȘĂ DE EVALUARE REZOLVATA

1. Completați următorii algoritmi cu instrucțiunile corespunzătoare pentru:
a) aflarea ariei unui dreptunghi

    natural l, L, A 
    citește l, L
    A<-L*l
    afișează A

b) interschimbarea a două numere naturale x, y

   natural x, y, z
   citește x, y
   z<-x
   x<-y
   y<- z
   afișează x, y

2. Construiți algoritmul pentru următoarea problemă:
În clasa a V-a B sunt un număr de x fete, iar băieți de două ori mai mulți decât numărul de fete. Câți elevi sunt în clasa a V-a B?

   natural x, y, t
   citeste x
   y<- x*2
   t<-x+y
   afișează t	

3. Scrieţi Adevarat (A) sau Fals (F) pentru enunţurile următoare:
a) În cadrul structurii secvențiale operațiile se execută doar după verificarea unei condiții F
b) Datele de intrare trebuie obligatoriu să fie afișate F

wiki/fisa_rezolvata.4.6.txt · Last modified: 2017/08/14 18:21 by scheaua.liliana