User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.4.6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:fisa_rezolvata.4.6 [2017/08/14 18:21] (current)
scheaua.liliana created
Line 1: Line 1:
 +===== Structura secvențială =====
 +==== FIȘĂ DE EVALUARE REZOLVATA ====
 +
 +
 +1. Completați următorii algoritmi cu instrucțiunile corespunzătoare pentru:\\
 +a) aflarea ariei unui dreptunghi
 +         ​natural l, L, A 
 +         ​citește ​ l, L
 +         ​A<​-L*l
 +         ​afișează A
 +
 +b) interschimbarea a două numere naturale x, y
 +        natural x, y, z
 +        citește x, y
 +        z<-x
 +        x<-y
 +        y<- z
 +        afișează ​ x, y
 +2. Construiți algoritmul pentru următoarea problemă:​\\
 +În clasa a V-a B sunt un număr de x fete, iar băieți de două ori mai mulți decât numărul de fete. Câți elevi sunt în clasa a V-a B?
 +       ​natural x, y, t
 +       ​citeste x
 +       ​y<​- x*2
 +       ​t<​-x+y
 +       ​afișează t
 +
 +3. Scrieţi Adevarat (A) sau Fals (F) pentru enunţurile următoare:​\\
 +a) În cadrul structurii secvențiale operațiile se execută doar după verificarea unei condiții **F**\\
 +b) Datele de intrare trebuie obligatoriu să fie afișate **F**
  
wiki/fisa_rezolvata.4.6.txt · Last modified: 2017/08/14 18:21 by scheaua.liliana