User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.4.7

GL

                   FISA DE LUCRU REZOLVATĂ 
                   STRUCTURA ALTERNATIVA - I

1. Cum se iau deciziile din punct de vedere informatic?

R: Deciziile din punct de vedere informatic se iau cu ajutorul structurii alternative.

2. Pe ce se bazează structura alternativă?

R: Structura alternativă se bazează pe verificarea unei condiții.

3. Să se verifice dacă numărul natural x are ca divizor numărul natural y.

R:
Date de intrare: x, y
Date de ieșire: y este divizor al lui x
- citește x,y;
- dacă x MOD y = 0 atunci 
     scrie ”y este divizor al lui x”;
 

4. Diana are un coș cu n fructe. Să se determine dacă le poate împărți în mod egal celor 10 colege ale ei.

 R:
 Date de intrare: n         
 Date de ieșire: ultima cifră a lui n să fie 0
 - citește n;
 - dacă n MOD 10 = 0 atunci 
        scrie ”Diana poate împărți fructele în mod egal colegelor ei”;   
    

5. Ce afișează secvența de mai jos pentru valorile naturale a și b din tabel?

 • citește a,b;
 • c← 2*a;
 • dacă b>c atunci scrie “DA”;

R:

a b Rezultat afișat
2 5 DA
3 6
1 3 DA
0 7 DA
7 0
9 9

——————————————————————————————- ;-) ————————————————————————————————

wiki/fisa_rezolvata.4.7.txt · Last modified: 2017/08/10 18:09 by anton.violeta