User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.1.2

Elemente de arhitectura a unui sistem de calcul

Sistemul de calcul este format din partea hardware și software a unui calculator.

Hardware reprezintă componentele tangibile ale calculatorului, iar software reprezintă programele instalate pe calculator.

Exemple de componente hardware: placa de bază, mouse-ul, tastatura, monitorul etc.

Dispozitivele periferice de intrare și de ieșire sunt tot componente hardware.

Exemple de programe/software: Windows, Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Corel Draw, Scratch, etc.

În funcționarea unui sistem de calcul datele folosite parcurg următorii pași:

 1. se introduc/citesc
 2. se stochează/memorează
 3. se prelucrează/procesează
 4. se scriu/afișeză.

Sunt cei 4 pași importanți în funcționarea unui sistem de calcul. John von Neumann (matematician și informatician de origine austro-ungară) a schițat unul dintre primele modele pentru a explica modul de funcționare a unui sistem de calcul.

Astfel: datele sunt introduse în calculator prin intermediul dispozitivelor periferice de intrare (tastatura, mouse etc) care, prin intermediul canalelor de intrare/ieșire, ajung la Unitatea Centrală unde sunt prelucrate sau memorate cu ajutorul memoriei (RAM, ROM și cache). Datele prelucrate ajung la utilizator prin intermediul dispozitivelor periferice de ieșire (monitor, imprimantă etc).

Unitatea Centrală, așa zisul “creier al calculatorului” este implementat cu ajutorul unui microprocesor și este formată din:

 • Unitatea Aritmetico-Logică (UAL) - execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;
 • Unitatea de Comandă și Control (UCC) - are rolul de a controla activitatea tuturor dispozitivelor fizice ale calculatorului de a decodifica şi de a executa instrucţiuni.

Memorie internă este compusă din:

 • Memoria ROM (Read Only Memory):
  • este un chip conectat pe placa de bază;
  • permite acces numai la citire;
  • este inscripţionat de către firma producătoare;
  • este nevolatilă (nu dispare la închiderea calculatorului).
 • Memoria RAM (Random Acces Memory):
  • este constituită din mai multe circuite integrate;
  • permite acces la citire şi scriere;
  • este volatilă (conținutul ei se șterge la închiderea calculatorului).

Cea mai mica unitate de masura a informației este bit-ul. El memorează una din cele două stări ale unui circuit electric, închis sau deschis (cifrele 0 sau 1).

Alte unitați de masura ale memoriei sunt:

 • 1 byte (1 B) sau octet = 8 biți
 • 1 kylobyte (1 KB) = 1024 bytes
 • 1 megabyte (1 MB) = 1024 KB
 • 1 gigabyte (1 GB) = 1024 MB
 • 1 terabyte (1 TB) = 1024 GB
 • 1 petabyte (1 PB) = 1024 TB
 • 1 exabyte (1 EB) = 1024 PB
 • 1 zettabyte (1 ZB) = 1024 EB
 • 1 yottabyte (1 YB) = 1024 ZB
wiki/sinteza_teorie.1.2.txt · Last modified: 2017/08/17 12:10 by popescu.carmen