User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.1.2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:sinteza_teorie.1.2 [2017/08/17 12:05]
popescu.carmen
wiki:sinteza_teorie.1.2 [2017/08/17 12:10] (current)
popescu.carmen
Line 26: Line 26:
 **Unitatea Centrală**,​ așa zisul "​creier al calculatorului"​ este implementat cu ajutorul unui microprocesor și este formată din: **Unitatea Centrală**,​ așa zisul "​creier al calculatorului"​ este implementat cu ajutorul unui microprocesor și este formată din:
   * **Unitatea Aritmetico-Logică** (**UA**L) - execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;   * **Unitatea Aritmetico-Logică** (**UA**L) - execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;
-  * **Unitatea de Comandă și Control** (**UCC**) - are  rolul  de  a  controla ​ activitatea ​ tuturor ​ +  * **Unitatea de Comandă și Control** (**UCC**) - are  rolul  de  a  controla ​ activitatea ​ tuturor dispozitivelor fizice ale calculatorului de a decodifica şi de a executa instrucţiuni. ​
-dispozitivelor fizice ale calculatorului de a decodifica şi de a executa instrucţiuni. ​+
  
 Memorie internă ​ este compusă din: Memorie internă ​ este compusă din:
wiki/sinteza_teorie.1.2.txt · Last modified: 2017/08/17 12:10 by popescu.carmen