User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.2.4

OPERAȚII CU FIȘIERE ȘI DIRECTOARE ( DOSARE )

Fişiere şi dosare

Un fișier este o colecție de orice natură ce cuprinde date, stocate de obicei pe un dispozitiv de stocare numit și purtător de date. Natura datelor dintr-un fișier poate fi foarte variată: text, tabele, desene, fotografii, partituri, animații, filme, liste, sunete, voce sau combinații dintre ele, dar mereu datele se reduc la reprezentarea lor codificată binar cu ajutorul cifrelor 0 și 1. Pentru a putea fi stocate digital (numeric) în fișiere, informațiile de intrare, ca de exemplu imaginile și sunetele, trebuie întâi digitalizate (codificate).

Folder, dosar sau director este denumirea utilizată pentru a desemna o colecţie de fişiere sau o colecţie de alte foldere. Un folder este similar cu un biblioraft utilizat pentru clasificarea şi arhivarea diverselor documente. Într-o instituţie (firmă), bibliorafturile sunt utilizate pentru păstrarea şi arhivarea informaţiilor pe categorii de interes.

Un fişier este caracterizat prin:

 • Nume (max. 255 caractere)
 • Extensie (max. 3 caractere
 • Calea fişierului (formată din lista de nume ale dosarelor în ordinea ierarhiei, separate prin caracterul „\”, care trebuie parcursă până la fişier) - > C:\Folder\Doc.txt

Exemple de extensii:

 • exe – fişier executabil
 • sys – fişier sistem
 • ppt – fişier PowerPoint (prezentare)
 • bmp – fişier bitmap (imagine)
 • txt – fişier text

Un fişier poate să aibă următoarele atribute, care le marchează importanța:

 • Archive („arhivă”) – fişier arhivă
 • Read-only („numai citire”) – fişier protejat la scriere( nu poate fi modificat/şters )
 • Hidden („ascuns”) – nu este vizibil pentru utilizator dacă nu se bifează opţiunea de vizualizare fişiere ascunse
 • System („sistem”) – fişier al sistemului de operare

Atributele anterior prezentate sunt folosite şi pentru dosare. Atributul unui fişier poate fi vizualizat prin opţiunea Properties („proprietăţi”) din meniul contextual sau în Windows Explorer din meniul Organize.

Proprietăţile unui fişier:

Crearea unui dosar/fişier - operații specifice

 1. Se deschide programul Windows Explorer
 2. Se parcurge arborele de dosare până se ajunge la dosarul dorit şi se selectează
 3. Se creează noul dosar folosind opţiunile:
 • Clic dreapta în panoul de navigare → New → Folder sau

 • Din meniul contextual: New Folder
 • Noul dosar are implicit numele „New Folder”
 • Noul dosar apare în locaţia selectată
 • Pentru deschiderea dosarului creat se efectuează dublu clic pe numele acestuia
 • Crearea unui fişier este asemănătoare cu cea a unui dosar, cu deosebirea că după opţiunea „New” se alege tipul fişierului

Crearea unui fişierexemplu

Redenumirea unui dosar/fişier

 • Se deschide programul Windows Explorer
 • Din meniul contextual al dosarului dorit se alege opţiunea (Organize → Rename) sau se selectează dosarul şi din panoul de sarcini se alege opțiunea Rename
 • Se tastează noul nume
 • Se apasă tasta Enter

Copierea şi mutarea unui fişier/dosar

 • Se deschide Windows Explorer
 • Se parcurge arborele de dosare până la locaţia dosarului de copiat
 • Se selectează dosarul (dosarele)
 • Se foloseşte opţiunea Copy din meniul Organize sau din meniu contextual
 • Se parcurge arborele de dosare până la noua locaţie
 • Se alege opţiunea Paste din meniul Organize sau din meniu contextual

Observație: Pentru copiere se mai poate folosi şi tehnica drag and drop

 • Pentru mutare se foloseşte opțiunea Cut

Copiere/mutare dosarexemplu

Ştergerea unui dosar

 • Se deschide programul Windows Explorer
 • Se parcurge arborele de dosare până la locaţia dorită
 • Se selectează dosarul (dosarele) pentru ştergere
 • Se foloseşte tasta Delete: Opţiunea Delete din meniul Organize / Opţiunea Delete din meniul contextual

Ştergerea unui fişierexemplu

Fișier

wiki/sinteza_teorie.2.4.txt · Last modified: 2017/08/14 10:00 by tabirca.nicolae