User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.2.4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:sinteza_teorie.2.4 [2017/08/14 09:33]
tabirca.nicolae
wiki:sinteza_teorie.2.4 [2017/08/14 10:00] (current)
tabirca.nicolae
Line 1: Line 1:
  
-**OPERAȚII CU FIȘIERE ȘI DIRECTOARE**+**OPERAȚII CU FIȘIERE ȘI DIRECTOARE ​( DOSARE )**
  
 **Fişiere şi dosare** **Fişiere şi dosare**
 +
 +**Un fișier** este o colecție //de orice natură// ce cuprinde date, stocate de obicei pe un dispozitiv de stocare numit și //purtător de date//. Natura datelor dintr-un fișier poate fi foarte variată: //text, tabele, desene, fotografii, partituri, animații, filme, liste, sunete, voce sau combinații dintre ele//, dar mereu datele se reduc la reprezentarea lor codificată binar cu ajutorul cifrelor 0 și 1. Pentru a putea fi stocate digital (numeric) în fișiere, informațiile de intrare, ca de exemplu imaginile și sunetele, trebuie întâi digitalizate (codificate).
 +
 +**Folder**, **dosar** sau **director** este denumirea utilizată pentru a desemna o colecţie de fişiere sau o colecţie de alte foldere. Un folder este similar cu un biblioraft utilizat pentru clasificarea şi arhivarea diverselor documente. Într-o instituţie (firmă), bibliorafturile sunt utilizate pentru păstrarea şi arhivarea informaţiilor pe  categorii de interes.
 +{{:​wiki:​f8.jpg?​nolink&​400|}}
  
 Un fişier este caracterizat prin: Un fişier este caracterizat prin:
-  * Nume (max. 255 caractere) +  ​* **Nume** (max. 255 caractere) 
-  * Extensie (max. 3 caractere +  ​* **Extensie** (max. 3 caractere 
-  * Calea fişierului (formată din lista de nume ale dosarelor în ordinea ierarhiei, separate prin caracterul „\”, care trebuie parcursă până la fişier) - > C:​\Folder\Doc.txt+  ​* **Calea fişierului** (formată din lista de nume ale dosarelor în ordinea ierarhiei, separate prin caracterul „\”, care trebuie parcursă până la fişier) - > C:​\Folder\Doc.txt
  
 **Exemple de extensii:** **Exemple de extensii:**
-  * exe – fişier executabil +  * //exe// – fişier executabil 
-  * sys – fişier sistem +  * //sys// – fişier sistem 
-  * ppt – fişier PowerPoint (prezentare) +  * //ppt// – fişier PowerPoint (prezentare) 
-  * bmp – fişier bitmap (imagine) +  * //bmp// – fişier bitmap (imagine) 
-  * txt – fişier text+  * //txt// – fişier text
  
-Un fişier poate să aibă următoarele atribute:+Un fişier poate să aibă următoarele atribute, care le marchează importanța:
   * Archive („arhivă”) – fişier arhivă   * Archive („arhivă”) – fişier arhivă
-  * Read-only („numai citire”) – fişier protejat la scrierenu poate fi modificat/​şters+  * Read-only („numai citire”) – fişier protejat la scrierenu poate fi modificat/​şters ​)
   * Hidden („ascuns”) – nu este vizibil pentru utilizator dacă nu se bifează opţiunea de vizualizare fişiere ascunse   * Hidden („ascuns”) – nu este vizibil pentru utilizator dacă nu se bifează opţiunea de vizualizare fişiere ascunse
   * System („sistem”) – fişier al sistemului de operare   * System („sistem”) – fişier al sistemului de operare
  
-Atributele ​anterioare ​sunt folosite şi pentru dosare +Atributele ​anterior prezentate ​sunt folosite şi pentru dosareAtributul unui fişier poate fi vizualizat prin opţiunea Properties („proprietăţi”) din meniul contextual sau în Windows Explorer din meniul Organize.
-Atributul unui fişier poate fi vizualizat prin opţiunea Properties („proprietăţi”) din meniul contextual sau în Windows Explorer din meniul Organize.+
  
 //​**Proprietăţile unui fişier:​**//​{{:​wiki:​f1.jpg?​nolink&​400|}} //​**Proprietăţile unui fişier:​**//​{{:​wiki:​f1.jpg?​nolink&​400|}}
wiki/sinteza_teorie.2.4.txt · Last modified: 2017/08/14 10:00 by tabirca.nicolae