User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.15

Structura secvenţială

Structura secvențială este compusă din mai multe operaţii care se execută în ordinea în care apar în secvență.
O structură secvenţială poate fi compusă, de exemplu, din operaţiile O1, O2, O3, O4, care compun un algoritm:
O1
O2
O3
O4

Executarea algoritmului presupunepașii: prima dată se execută operaţia O1, apoi se execută operaţia O2, apoi se execută operaţia O3 şi la final se va executa operaţia O4.
Aceste patru operaţii se mai pot reprezenta într-un algoritm şi altfel:
O1; O2; O3; O4
sau
O1; O2
O3; O4
În aceste situaţii executarea operaţiilor se face în ordine, de la stânga la dreapta, până se execută toate operaţiile aflate pe linie, apoi se merge la linia următoare și se procedează la fel. Se observă că operaţiile aflate pe aceeaşi linie sunt separate prin caracterul „ ;

Cele trei operaţii enumerate mai sus pot fi reprezentate grafic într-un algoritm astfel:

În aplicaţia Scratch sunt reprezentate şi alte operaţii specifice cum ar fi operaţiile de mişcare, de sunet şi de detecţie.
Exemplu: Se cere, utilizând operaţia de citire pentru două variabile a şi b să se introducă două valori de la tastatură şi să se afişeze pe ecran conţinutul celor două variabile.
Algoritmul este compus din operaţiile: Citeşte a, Citeşte b, Scrie a, Scrie b
Ordinea operaţiilor în algoritm este:
Citeşte a
Citeşte b
Scrie a
Scrie b

Dacă pentru variabila a se citeşte valoarea 23 şi pentru variabila b se citeşte valoarea 45 se va afişa în scena Scratch

Exemplu: Utilizând operaţia de citire, operaţia de atribuire şi operaţia de scriere să se citească două variabile a şi b, să se atribuie suma variabilelor a şi b variabilei suma şi produsul celor două variabile a şi b variabilei produs apoi să se afişeze conţinutul variabilelor sumă şi produs.
Algoritmul este compus din operaţiile: Citeşte a, Citeşte b, suma←a+b, produs←a*b, Scrie suma, Scrie produs
Ordinea operaţiilor în algoritm este:
Citeşte a
Citeşte b
suma←a+b
produs←a*b
Scrie suma
Scrie produs

wiki/sinteza_teorie.4.15.txt · Last modified: 2017/08/16 14:21 by boca.alina