User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:sinteza_teorie.4.3 [2017/07/22 13:37]
vasluianu.bogdan created
wiki:sinteza_teorie.4.3 [2017/08/12 15:53] (current)
scheaua.liliana
Line 1: Line 1:
-== CS Firt == +====== Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii ====== 
-  * Primele activitati + 
-  ​**Conținutul unei activități +Un algoritm utilizează următoarele tipuri de date: 
-  - //Pregătirea conținutului// +  * date de intrare: pe care algoritmul le preia din exterior prin citire 
-  - Configurarea clasei ​laboratorului** +  * date de ieşire: sunt furnizate de algoritm în exterior prin afișare 
-  * A doua clasificare +  ​date intermediare:​ sunt necesare uneori pentru prelucrarea datelor de intrare în cele de ieșire 
-  * Organizarea modului individual ​de lucru + 
-- P''​ersonalizarea lecțiilo''​r + 
-- Materiale ajutătoare +**EXEMPLE:​** 
-- Utilizarea selectorului ​de exemple + 
-- <​del>​Utilizarea agendei ​de lucr</del>u +**1.** Dorim să construim personajul Nia din Lego Ninjago. Pentru aceasta avem nevoie de piesele de lego necesare și multă răbdare și pricepere.\\ 
-- Lucrul cu Scrach.+__Date de intrare__: piese de lego\\  
 +__Date de ieșire:__ personajul obținut 
 + 
 +**2.** Trei prieteni doresc să joace șotronul în parc. Pentru a reușacest lucru au nevoie de cretă ca să deseneze modelul.\\ 
 +__Date de intrare__: cretă\\ 
 +__Date de ieșire:__ șotronul\\ 
 + 
 +**3.** Mihai și Diana au fiecare câte un  pahar personalizat cu numele lor scris pe el. Mama l-a servit pe Mihai cu suc de portocale iar pe Diana cu suc de mere dar preferințele lor erau exact invers. Cum procedăm astfel încât fiecare copil să primească sucul dorit? 
 +   
 +//Pasul 1:// Luăm un al treilea pahar și vărsăconținutul paharului lui Mihai în el, deci paharul lui Mihai va deveni gol. \\ 
 +//Pasul 2:// Vărsăm conținutul paharului Dianei în paharul lui Mihai.\\ 
 +//Pasul 3:// Adăugăm conținutul paharului nou în paharul Dianei. \\ 
 +__Date de intrare:__ cele două pahare care au conținutul inițial\\ 
 +__Date de ieșire:​__ ​ cele două pahare cu suc după ce am schimbat conținutul\\ 
 +__Date intermediare:​__ paharul al treilea 
 + 
 +**4.** Să se calculeze perimetrul unui pătrat.\\ 
 +__Date ​de intrare:__ latura pătratului pe care o putem nota cu litera l.\\ 
 +__Date de ieșire:__ rezultatul obținut P=l+l+l+l sau P=4*l.\\ 
 + 
 +**5.** Să se calculeze perimetrul unui dreptunghi.\\ 
 +__Date ​de intrare:__ latura mare: lungimea pe care o notăm cu L și latura mică: lățimea pe o putem nota cu litera l.\\ 
 +__Date intermediare:​__ E1= 2*L și E2=2*l.\\ 
 +__Date ​de ieșire:__ rezultatul obținut P=E1+E2.\\ 
 + 
 +**REȚINEȚI!**//\\ 
 +Datele de intrare sunt acelea pe care le cunoaștem la începutul acțiunii, iar datele de ieșire sunt acelea pe care le obținem după prelucrare, adică rezultatul obținutUneori sunt necesare și date intermediare pentru prelucrarea celor de intrare. 
wiki/sinteza_teorie.4.3.txt · Last modified: 2017/08/12 15:53 by scheaua.liliana