User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.5

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:sinteza_teorie.4.5 [2017/08/14 22:28]
craciun.alexandra
wiki:sinteza_teorie.4.5 [2017/08/14 22:42] (current)
craciun.alexandra
Line 73: Line 73:
  
 **Negația aplicată operatorilor logici și relaționali:​** **Negația aplicată operatorilor logici și relaționali:​**
-  ​**operator** ​      ​  ​** NOT operator** ​        ​^  + **operator** ​  ** NOT operator** ​ ^  
-  ​       ​≤        |  +   ≤  |  
-  ​       ​≥       ​+   ≥  
-  ​≥        ​       |  + ≥    |  
-  ​≤        ​      ​+ ≤    
-  ​       ​≠        |  +   ≠  |  
-  ​≠        ​      ​+ ≠    
-  ​AND        ​OR        |  + AND   OR  |  
-|   OR      ​  ​AND       ​|+ ​OR ​  |  AND  |
  
 **Prioritatea operatorilor logici și relaționali:​** prima dată se execută negația logică, urmată de operatorii relaționali și ceilalți doi operatori logici AND și OR, în această ordine.\\ **Prioritatea operatorilor logici și relaționali:​** prima dată se execută negația logică, urmată de operatorii relaționali și ceilalți doi operatori logici AND și OR, în această ordine.\\
Line 92: Line 92:
  
 **Prioritatea operatorilor aritmetici, logici și relaționali:​** **Prioritatea operatorilor aritmetici, logici și relaționali:​**
-  ​**Nivel prioritate** ​      ​  ​** Operator** ​        ​^  + **Nivel prioritate** ​  ** Operator** ​ ^  
-|  1(cea mai mare prioritate) ​    ​  ​negație logică (NOT)        |  +|  1(cea mai mare prioritate) ​  negație logică (NOT)  |  
-  ​       ​*, /,%      +   *, /,%  
-  ​       ​+, -        |  +   +, -  |  
-  ​       ​>, ≥, <, ≤, =, ≠       ​+   >, ≥, <, ≤, =, ≠  
-  ​       ​și logic (AND)       ​|  +   și logic (AND)  |  
-  ​6(cea mai mică prioritate) ​       ​sau logic (OR)       ​|+ 6(cea mai mică prioritate) ​  sau logic (OR)  |
  
 În informatică unii operatori sunt reprezentați diferit față de notația cunoscută de la matematică. Astfel corespondența este următoarea: ​ \\ În informatică unii operatori sunt reprezentați diferit față de notația cunoscută de la matematică. Astfel corespondența este următoarea: ​ \\
wiki/sinteza_teorie.4.5.txt · Last modified: 2017/08/14 22:42 by craciun.alexandra