User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:sinteza_teorie.4.6 [2017/08/14 18:02] (current)
scheaua.liliana created
Line 1: Line 1:
 +===== STRUCTURA SECVENȚIALĂ =====
  
 +Structura secvențială reprezintă este o succesiune de operaţii executate una după alta în ordinea scrierii lor, cu scopul de a prelucra datele de intrare în date de ieșire.\\
 +Operațiile ce se pot realiza în cadrul acestei structuri sunt:\\
 +  * Declararea datelor ce vor fi utilizate\\
 +  * Citirea, primirea datelor de intrare\\
 +  * Scrierea datelor de ieșire, a rezultatelor\\
 +  * Operații de atribuire în urma cărora unei variabile i se poate atribui o valoare constantă, o expresie (calcul matematic) sau o altă variabilă.
 +
 +**Exemplu:​**\\
 +
 +Matei dorește să-și cumpere 3 creioane, fiecare creion costă 2.5 lei. Cât va plăti Matei?\\
 +Dar dacă dorim să rezolvăm problema pentru alt elev din clasă, care s-ar putea să-și dorească să cumpere alt număr de creioane cu un  alt preț. ​ Care este algoritmul de rezolvare?​\\
 +**Notații:​** c- numărul de creioane, ​ p- prețul, s- suma de plată ​
 +
 +**Pasul 1:** declararea datelor utilizate\\
 +             ​natural c
 +             real p, s
 +**Pasul 2:** citirea datelor de intrare\\
 +             ​citește c, p
 +**Pasul 3:** operația de atribuire
 +             ​s<​-c*p
 +**Pasul 4:** afișarea rezultatului
 +             scrie s
 +{{:​wiki:​4.6_teorie.jpg?​300|}}
wiki/sinteza_teorie.4.6.txt · Last modified: 2017/08/14 18:02 by scheaua.liliana