User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.7

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:sinteza_teorie.4.7 [2017/08/14 13:06] (current)
hreniuc.toader created
Line 1: Line 1:
 +**CL**\\
 +**STRUCTURA ​ ALTERNATIVA ​ I**\\
 +\\
 +**//​Structura alternativă I//** se mai numește **//​structură alternativă cu o singură ramură//** și presupune realizarea unei acțiuni / operații / secvențe de operații, ​ doar în cazul în care este îndeplinită o anumită condiție, în caz contrar nu se va face nicio acțiune.\\
 +\\
 +**Forma structurii alternative cu o singură ramură:​**\\
 +\\
 +**dacă** //​condiție//​ **atunci** execută //​acțiunea//​.
 +\\
 +\\
 +O condiție este o propoziție cu valoare de adevăr (adevărat/​fals).
 +\\
 +\\
 +**De exemplu:​**\\
 +\\
 + ​**dacă** //afară plouă// **atunci** //imi iau umbrela.//
 +\\
 +\\
 +Cum interpretăm:​\\
 +\\
 + //Mă uit pe fereastră și constat://​\\
 + - Dacă afară plouă atunci condiția " //afară plouă//"​ este **adevărată** și ca atare îmi iau cu mine o umbrelă.\\
 + - Dacă afară nu plouă atunci condiția " //afară plouă//"​ este **falsă** și atunci nu fac nimic în această privință. ​
 +\\
 +\\
 +**Un alt exemplu:​**\\
 +\\
 +La sfârșit de an școlar un elev primește un premiu sau o mențiune dacă are media generală cel puțin 8.00. Cum formulăm condiția ca să știm dacă un anumit elev va lua un premiu sau o menține?\\
 +\\
 +//​Rezolvare://​
 +\\
 +\\ **dacă** //media generală este mai mare sau egală cu 8.00// **atunci** //elevul va primi un premiu sau o mențiune.//​\\
 +
 +
 +
 +
  
wiki/sinteza_teorie.4.7.txt · Last modified: 2017/08/14 13:06 by hreniuc.toader