User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:sinteza_teorie.4.8 [2017/07/21 21:43]
andrei.toma
wiki:sinteza_teorie.4.8 [2017/07/21 21:44] (current)
andrei.toma
Line 17: Line 17:
  
 Spre exemplu dacă **toate păsările au aripi**, dar **nu toate păsările zboară**, atunci ​ Spre exemplu dacă **toate păsările au aripi**, dar **nu toate păsările zboară**, atunci ​
-*"​toate păsările au aripi și toate păsările zboară"​ va fi falsă + * "toate păsările au aripi și toate păsările zboară"​ va fi falsă 
-*"​toate păsările au aripi sau toate păsările zboară"​ va fi adevărată + * "toate păsările au aripi sau toate păsările zboară"​ va fi adevărată 
-*"​toate păsările au aripi și nu toate păsările zboară"​ va fi adevărată+ * "toate păsările au aripi și nu toate păsările zboară"​ va fi adevărată
  
-Struncturile ​alternative pot fi folosite în interiorul unor alte structuri alternative.+Structurile ​alternative pot fi folosite în interiorul unor alte structuri alternative.
  
 Spre exemplu, să considerăm testarea parității unui număr. Spre exemplu, să considerăm testarea parității unui număr.
-dacă numărul se poate împărți la 2 fără rest atunci +  ​dacă numărul se poate împărți la 2 fără rest atunci 
- numărul este par +     ​numărul este par 
-altfel +  altfel 
- numărul este impar+     ​numărul este impar
  
 Dacă dorim să testăm însă dacă numărul este par și se termină în 0, putem scrie: Dacă dorim să testăm însă dacă numărul este par și se termină în 0, putem scrie:
-dacă numărul se poate împărți la 2 fără rest atunci + 
- dacă numărul poate împărți la 10 fără rest atunci +  ​dacă numărul se poate împărți la 2 fără rest atunci 
- numărul este par și se termină în 0 +    dacă numărul poate împărți la 10 fără rest atunci 
- altfel +       ​numărul este par și se termină în 0 
- numărul este par și nu se termină în 0 +    altfel 
-altfel +       ​numărul este par și nu se termină în 0 
- numărul este impar+  altfel 
 +     ​numărul este impar
  
  
  
  
wiki/sinteza_teorie.4.8.txt · Last modified: 2017/07/21 21:44 by andrei.toma