User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.9

Medii grafice interactive

Alice este un mediu inovator de programare bazat pe blocuri, care facilitează crearea de animații, construirea de narațiuni interactive sau programarea unor jocuri simple în 3D. Spre deosebire de multe dintre aplicațiile de codare bazate pe puzzle, Alice motivează învățarea prin explorarea creativității. Alice este conceput pentru a preda abilități logice și computaționale de gândire, principii fundamentale de programare și pentru a fi o primă expunere în programarea orientată pe obiecte.


Este folosită atât de profesori care predau la gimnaziu (uneori chiar și pentru elevi mai tineri), dar și de cei care predau în cadrul universităților, este folosită în sălile de clasă ale școlilor, dar și în afara școlii, la discipline variind de la arte vizuale și arte lingvistice la fundamentele programării și introducerii cursurilor de Java.

Aplicația poate fi descărcată gratuit de la adresa http://www.alice.org/ .

Noţiuni de bază în Java cu Alice

Construirea scenei inițiale

Scena iniţială este prima scenă a unei animaţii, unde selectaţi şablonul pentru fundal şi poziţionaţi obiectele de decor și obiectele care acționează.

În editorul scenei, există două metode de a adăuga un obiect (o instanţă a unei clase) la o scenă:

  • Trageţi un obiect din galerie pe scenă, cu mouse-ul, şi completaţi datele din caseta de dialog. Alice 3 adaugă obiectul acolo unde l-aţi poziţionat pe scenă.
  • Faceţi clic pe obiect, completaţi datele din caseta de dialog şi lăsaţi programul Alice 3 să adauge obiectul în centrul scenei.

Crearea unei instrucţiuni de programare

Din panoul Methods, faceţi clic pe instrucţiunea de programare dorită şi aduceţi-o în fila myFirstMethod din Editorul de cod.

Mai întâi, selectaţi instanţa pe care doriţi să o programaţi. Vă asiguraţi astfel că veţi crea o instrucţiune de programare pentru instanţa corectă.

Panoul Methods conţine două file:

  • Procedures: Toate procedurile predefinite pentru un obiect. (O procedură este o bucată de cod de programare care spune obiectului cum să facă o acţiune.)

  • Functions: Toate funcţiile predefinite pentru un obiect. (O funcţie calculează şi arată răspunsul la o întrebare despre un obiect, cum ar fi: “Care este înălţimea sau lăţimea sa?”, sau “La ce distanţă se află faţă de un alt obiect?”)

Sursa: http://ilearningcontent.oracle.com/content/public/oracle_acad/WorkshopInABox/Articulate/Alice_ro/interaction_html5.html

wiki/sinteza_teorie.4.9.txt · Last modified: 2017/08/14 11:33 by pascu.olivia